Indholdet på dette websted / About this website

Om dette websted (DK)

Hensigt og produktion

I min dagligdag har jeg bemærket, at grundlæggende viden er en mangelvare. Uanset hvilket emne man ønsker at lære mere om, så mister man nemt overblikket, hvis man ikke besidder tilstrækkelig grundviden, til at kunne tilegne sig mere specifik viden om emnet. Det gav mig ideen til Infrateket.

Infrateket indeholder grundlæggende viden, som kan hjælpe læserne til at få et godt overblik over forskellige emner. Det er hovedsageligt viden om teknik, der er forbundet med datanetværk, Internetforbindelser, computere og elektronik.

De bagvedliggende informationer har jeg blandt andet tilegnet mig ved, at søge information på Internettet. For hver emne har jeg uddraget de grundlæggende fakta, og kombineret dem med min egen viden. Til slut har jeg struktureret informationerne i egne tekster, udarbejdet nogle passende illustrationer, samt udgivet materialet på dette website. Det er så hensigten, at andre kan drage nytte af min research.

God fornøjelse!

Venlig hilsen Arne Crown

Ophavsret

Ophavsret (c) siden 2003 ved Arne Crown, alle rettigheder forbeholdes.

Alt indhold på disse sider er forfattet og produceret af Arne Crown, medmindre andet er angivet.

Ophavsretsloven er jo en indviklet sag, men her er et par vejledende regler:

Det ER tilladt:

Det eR IKKE tilladt:

Ansvarsfralæggelse

Indholdet på dette website er givet som det fremstår uden nogen former for garanti eller ansvar. Selvom informationerne gives efter bedste evne, så påtager forfatteren, eller eventuelle andre bidragsydere, sig ikke ansvar for fejl eller manglende oplysninger, eller for direkte eller indirekte skader, der opstår som følge af brugen af de givne oplysninger.

Indholdet på dette website er udelukkende af oplysende karakter - Søg professionel assistance, hvis du ikke selv besidder de nødvendige færdigheder til at benytte informationerne.

Layout

Det layout, der benyttes på siderne, har jeg selv udviklet. Hovedvægten er lagt på, at læserne let kan finde rundt i det enkelte dokument. Samtidigt skal det være nemt for forfatteren at udarbejde dokumenterne, og der er blot nogle ganske få regler, som skal iagttages, for at en tekst kan indarbejdes i dette layout.

Tydelige overskrifter, afsnitsinddeling m.m. styres ved hjælp af nogle CSS-filer, og er altså ikke indeholdt i teksten. På den måde kan  layoutet nemt tilpasses andre præsentationsmedier end det nærværende (din pc's skærm). Klik her for at se dokumentet uden CSS-filen

Dokumenterne er "informationsbearbejdet", med det formål at servere informationerne for læseren, i let fordøjelige små-bidder.

Bemærk:
Det er helt bevidst at siderne ikke er fyldt med animeret grafik eller andet "flimmer", der virker distraherende for læserne; det vil blot bryde læsernes koncentration.

Samtidigt er Infrateket IKKE et nyhedsmedie, men derimod faglitteratur; der er altså en del tekst, og det er ikke en layoutfejl!

Funktionalitet

Dette web har nogle helt overordnede regler, som skal sikre at brugerne kan navigere rundt på en behagelig måde uden at miste "tråden", når de læser dokumenterne. Dette opnås ved at overholde følgende:

Infrateket - hvorfor hedder det Infrateket?

Jeg har selv fundet på navnet Infrateket. Det er et sammensat navn med betydningen: Den grundlæggende samling (af viden).

Infrateket deles Infra-teket, og er sammensat af orddelene:

About this website (UK/USA)

Purpose and production

Sorry, this website is made in Danish language only.

The purpose of this website is to give the Danish readers a better understanding of the technique used in small LAN's, Internet connections and computers.

Copyright

Copyright (c) 2003 by Arne Crown, all rights reserved.

Disclaimer

The information in this website is provided as is without any express or implied warranties. While every effort has been taken to ensure the accuracy of the information, the author and contributors assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of the information contained herein.

The website is a guideline only -- Seek professional advice, if you don't have the necessary skills to use the information. 

Copyright - © - Ophavsret - Arne Crown

www.infrateket.dk

AP001-1 / 2019-05-27 20:21