Indhold

En artikel fra: infrateket.dk

Forbindelses-scenarier

Her kan du finde information om, hvilke tjenester du kan benytte via din dataforbindelse, og hvordan forbindelsen er koblet op, når du benytter dem.

Når du har opnået opkobling til din ISP, så er det muligt at oprette/benytte en del forskellige dataforbindelser. De forskellige scenarier vil blive gennemgået i dette afsnit.

Fast dataforbindelse til Internettet

Vi vil her se på en adgang til Internettet, der etableres ved hjælp af et modem og en fast ADSL-forbindelse eller en DOCIS kabel-tv-forbindelse.

Den faste dataforbindelse adskiller sig funktionsmæssigt fra en dialup-forbindelse ved at den er etableret over en fast opkoblet dataforbindelse, og ikke over en almindelig telefonlinje. Samtidigt overfører den data meget hurtigere end en dialup-forbindelse.

Modemmer til faste forbindelser benytter som regel en Ethernet-snitflade imod din pc.

Modemmer til kabel-tv-anlæg tilbyder som regel en mulighed for at benytte enten en Ethernet-snitflade, eller en USB-snitflade, imod din pc. Jeg vil anbefale at bruge Ethernetsnitfladen, idet den både er stabil og  fleksibel. Hvis du skal have forbindelsen koblet til et LAN, skal du benytte Ethernet-snitfladen.

Oversigtstegning

Tegningen viser forbindelsen, de forskellige tjenester, samt datapakkernes rute fra softwaren til serverne.

De forskellige nummererede dele forklares nærmere i det efterfølgende. Bemærk at der benyttes 2 uafhængige brugernavne og passwords.

Dialup-dataforbindelse til Internettet

Vi vil her se på en adgang til Internettet, der etableres ved hjælp af et modem og en PSTN-telefonlinie. Det er en såkaldt "dialup-forbindelse", der etableres via det offentlige telefoninet.

Dialup-forbindelsen er snart blot historie.

Dialup-forbindelsen er på vej ud af markedet. I fremtiden (år 2008) vil det sikkert ikke være muligt at få en dialup-Internetforbindelse i sit private hjem. Ud af alle danskere, der har adgang til Internettet fra den private bolig, er det kun ca. 5 %, der anvender en dialup-forbindelse.

Oversigtstegning

Tegningen viser forbindelsen, de forskellige tjenester, samt datapakkernes rute fra softwaren til serverne.

De forskellige nummererede dele forklares nærmere i det efterfølgende. Bemærk at der benyttes 3 uafhængige brugernavne og passwords.

Se en hjemme-side på Internettet

Sædvanligvis bliver en Internetforbindelse mest brugt til at se forskellige hjemmesider på Internettet. Den type forbindelse ser vi nærmere på her.

Sådan opretter du forbindelsen

Når man "ser" en hjemmeside, så sker der følgende:
(Hvis du ikke allerede har koblet forbindelsen op til din ISP, så startes der med dette).

 1. Start dit browser-program, og indtast adressen på den hjemmeside som du ønsker at se.
 2. Browseren opretter en dataforbindelse til den aktuelle adresse og downloader en kopi af siden.
 3. Browseren omdanner de hentede data til en menneske-venlig læsbar side, som vises på din monitor.

Det vil sige, at du transporterer data fra den adresse, du indtastede, og hjem til din egen pc. På adressen findes der altså "et eller andet", som kan sende data tilbage til dig. Det er en web-server.

Note:

Der sker (selvfølgelig) mere end det, der fortælles ovenfor. Bl.a. skal den indtastede adresse omsættes til en computervenlig adresse, men det ser vi på en anden gang (DNS).

Web-serveren

For at vise en hjemmeside på Internettet, skal den lægges på en web-server.

Man kan vælge at benytte:

 1. En "ISP-drevet" web-server (Det vil sige: Uploade hjemmesiden til sin ISP's web-server).
 2. En "privat-drevet" web-server. (Det vil sige: Etablere en web-server på sin egen pc, og så uploade hjemmesiden på den).

Langt de fleste hjemmesider benytter løsning 1, men når du blot henter og læser en hjemmeside, vil du normalt ikke kunne mærke forskel på om der anvendes løsning 1 eller 2.

Note:

Næsten alle abonnements-aftaler med en ISP indeholder ca. 10 MB plads på en web-server, som du kan bruge til dit private web-site.

Hjemmeside på ISP's web-server

Tegningen herunder viser dataforbindelsen, som benyttes for at se en hjemmeside på Internettet, der er placeret på en ISP's web-server.

Data-forbindelsen oprettes af dit browserprogram, når du beder browseren om at gå til den adresse, som du har indtastet i adressefeltet.

 

Hjemmeside på privat web-server

Tegningen herunder viser dataforbindelsen, som benyttes for at se en hjemmeside på Internettet, der er placeret på en privat web-server.

Data-forbindelsen oprettes af dit browserprogram, når du beder browseren om at gå til den adresse, som du har indtastet i adressefeltet. 

 

Sende og modtage E-mail

Når du sender og modtager e-mail, så opretter du forbindelse til (mindst) 2 stk. forskellige servere. Det gennemgår vi her.

E-mail klient-program eller web-mail

Næsten alle ISP'er tilbyder deres kunder at benytte deres mailkonto på 2 forskellige måder:

 1. Via et E-mail-klientprogram (et klientprogram, der afvikles på ens egen pc), en såkaldt MUA.
  Her opretter du 2 forskellige forbindelser, afhængigt af om du vil sende, eller om du vil modtage e-mail. Dine e-mails hentes hjem til din egen pc, men du kan dog vælge at lade en kopi blive liggende på e-mail-serveren, hvis du ønsker det.
 2. Via et Internet-browserprogram (et "brug-din-e-mail-overalt-i-verden-via-en-hjemmeside" klientprogram, der afvikles på en web-server)
  Her opretter du forbindelsen ganske som til enhver anden hjemmeside, og dine e-mails bearbejdes på ISP'ens server, og de forbliver også liggende på denne.

Her gennemgår jeg kun løsning 1, idet løsning 2, rent forbindelsesmæssigt svarer til at se en almindelig hjemmeside på Internettet.

E-mail-programmet og serverne

Tegningen herunder viser, hvordan dit e-mailprogram samarbejder med serverne om at sende og modtage e-mails.

Sådan opretter du forbindelsen

Når man henter sin e-mail, så sker der følgende:
(Hvis du ikke allerede har koblet forbindelsen op til din ISP, så startes der med dette).

 1. Start dit e-mail-program. Aktiver send/hent-funktionen (hvis det ikke sker automatisk, når du starter programmet).
 2. E-mail-programmet opretter en dataforbindelse til den (de) aktuelle pop3-servere.
  Der udveksles brugernavn og password for at oprette adgangen til POP3-serveren.
 3. E-mail-programmet henter de mails, der eventuelt er kommet til din postkasse. Det vil altså sige at du downloader alle de e-mails til dit e-mail-program, der er kommet siden du sidst kontrollerede.
 4. E-mail-programmet viser i "Indbakken" (en fil-mappe), hvilke mails du har fået.
 5. E-mail-programmet kontrollerer om der er nogle mails, du skal have afsendt.
 6. Hvis der er mails, der skal sendes, fortsættes med punkt 7-8, ellers afsluttes brugen af forbindelsen.
 7. E-mail-programmet opretter en dataforbindelse til din SMTP-server og afleverer dine nye mails til serveren. Her bruges normalt ikke brugernavn og password. SMTP-serveren vil kun modtage e-mails til videresendelse, hvis du har opnået forbindelse til den via din egen ISP, så andre kan altså ikke misbruge den.
 8. Herefter bruger e-mail-programmet ikke forbindelsen mere. SMTP-serveren sørger selv for at sende de afleverede e-mails videre til rette modtagers postkasse (hvor modtageren så selv skal hente dem på sin pop3-server).

Note:

De nødvendige data (servernavn, brugernavn og password skal være indtastet i e-mail-programmet, inden du kan hente eller sende e-mails. Disse data (servernavne m.m.) skal du have fra din egen ISP.

Der er en stigende tendens til, at der også skal bruges brugernavn og password, for at afsende post via SMTP-serveren. På den måde kan man forhindre ondsindede programmer i at afsende spam fra din computer. Se også SMTP AUTH.

Hente og sende e-mail på server ved egen ISP

Tegningen herunder viser dataforbindelserne (2 stk.), som benyttes for at hente og sende dine e-mails.
 

Hente e-mail på flere POP3-servere

Det er muligt at hente e-mail fra en eller flere POP3-servere, end den man har ved sin egen ISP.

Dette kan være nyttigt, hvis du har abonnement ved flere ISP'ere, f.eks. en ADSL-forbindelse ved én og en dial-up-forbindelse ved en anden. På den måde kan du kontrollere begge dine "postkasser" fra ADSL-linien.

Note:
Det er normalt kun muligt at sende mails fra den SMTP-server, der er ved den ISP, som samtidig leverer din forbindelse til Internettet (med mindre at den fremmede ISP har en meget dårlig sikkerhed).

 

Opsætnings-parametre for e-mail-konti

For at kunne bruge sine e-mail-konti, skal e-mail-programmet opsættes med de korrekte parametre. Tabellen herunder viser de generelt brugte parametre.

Parametre der her indeholder <bruges ikke> efterlades tomme i dit e-mail-program. Der kan være forskel på, hvor de indtastes i de forskellige e-mail-programmer. Se vejledningen, der følger med dit eget program.

Der er 2 muligheder:

Konto ved egen ISP (ISP_1) Parameter Indhold

Kontoen findes ved den ISP,
som leverer din Internetforbindelse.

 

Server for udgående post: [ISP_1's SMTP-server]
Portnummer: (standard: 25) 25
Brugernavn: <bruges ikke>
Password: <bruges ikke>
Server for indgående post: [ISP_1's POP3-server]
Portnummer: (standard: 110) 110
Brugernavn: [Dit POP3 brugernavn ved ISP_1]
Password: [Dit POP3 password ved ISP_1]
(Kalde)navn: [Dit personnavn]
Organisation: <bruges ikke>
E-mail-adresse:

(Se note nedenfor)

[Din e-mail-adresse ved ISP_1]
Svar e-mail-adresse:

(Se note nedenfor)

<bruges ikke>
Konto ved anden ISP (ISP_2) Parameter Indhold

Kontoen findes ved en anden ISP
end den, der leverer din
Internetforbindelse.

 

Server for udgående post: [ISP_1's SMTP-server]
Portnummer: (standard: 25) 25
Brugernavn: <bruges ikke>
Password: <bruges ikke>
Server for indgående post: [ISP_2's POP3-server]
Portnummer: (standard: 110) 110
Brugernavn: [Dit POP3 brugernavn ved ISP_2]
Password: [Dit POP3 password ved ISP_2]
(Kalde)navn: [Dit personnavn]
Organisation: <bruges ikke>
E-mail-adresse:

(se note nedenfor)

[Din e-mail-adresse ved ISP_2]

eller

[Din e-mail-adresse ved ISP_1]

Svar e-mail-adresse:
(Se note nedenfor)

[Din e-mail-adresse ved ISP_1]

eller

[<bruges ikke>]

Note:

Copyright - © - Ophavsret - Arne Crown

www.infrateket.dk

AP012-1 /2014-04-19 22:15