Om Teknisk Leksikon

Her kan du finde information om alle de udtryk og forkortelser, jeg er stødt på under udarbejdelsen af dette website.

Det er blevet til et opslagsværk med uddybning af mange af de tekniske udtryk, der har forbindelse til EDB, netværk, telefoni og elektronik.

Det tekniske leksikon benyttes både som reference for uddybning af tekniske udtryk, som forekommer i Infratekets artikler, og som et generelt opslagsværk.

 

Copyright - © - Ophavsret - Arne Crown

www.infrateket.dk

AP017-1 / 2012-05-05 17:41