Indhold

En artikel fra: infrateket.dk

Montage af netværkskomponenter

Bemærk:

Dette dokument er ikke en komplet installationsvejledning, men snarere en tips-og-tricks-og-husk-nu-vejledning .... inden du går i gang med at montere!

Der findes mange forskellige udformninger af netværksmaterialerne, så bed om vejledning til at montere netop dine stik, der hvor du køber dem.

Her kan du finde information om, hvad du skal være opmærksom på, når du monterer dit eget LAN.

Modulstik, brug den rigtige type til dit kabel

Når man skal montere et modulstik på et kabel, så skal det være den rette type stik til den enkelte kabeltype, ellers vil man få problemer med svigtende forbindelser og dermed fejl på sit netværk. Her beskrives de enkelte typer modulstik.

Flere typer modulstik

Der findes forskellige typer modulstik, som umiddelbart ser helt ens ud. Der er dog nogle væsentlige forskelle, som er meget vigtige at kende.

Der er 2 forhold, der skal iagttages:

Find det korrekte modulstik

For at typebestemme et modulstik, skal du se ind i den ende af stikket, hvor kablet stikkes ind, samt på kontaktstifterne, ind igennem siden af stikket.

Brug tegningen og den efterfølgende tabel til at typebestemme dine modulstik.

 

 

Tabellen viser hvilken kontaktstifttype, der SKAL anvendes sammen med hver sin ledningstype.

Typebestemmelsestabel

Kontaktstifttype Ledningstype
Kontaktstift for multikore-ledere

(Normal højde af kontaktstiften
 er ca. 2,5 mm)

En enkelt leder fra et kabel med multikore-ledere

De enkelte ledere skal ikke afisoleres inden montagen. Kontaktstiftens spidser gennemtrænger ledningens isolering, og kiler sig ned imellem bundtet af ledere og skaber dermed en pålidelig kontakt.

Kontaktstift for massive ledere

(Normal højde af kontaktstiften
 er ca. 2,5 mm)

En enkelt leder fra et kabel med massive ledere

De enkelte ledere skal ikke afisoleres inden montagen. Kontaktstiftens faner gennemtrænger ledningens isolering og griber på hver sin side af den massive leder og skaber dermed en pålidelig kontakt.

Værktøj for montage af modulstik

For at montere et modulstik skal man bruge en specialtang, en bidetang og en hel del fingersnilde.

Værktøjet kan købes ved velassorterede elektronik eller data-forhandlere (pris: 200 til 800 kr.)

Værktøjet kan have mange forskellige udformninger; her er et eksempel på en tang for montage af et 8-polet modulstik.

(længde ca. 20 cm)

Farvekodens anvendelse

T568A og T568B 1. stk. multifunktionelt stik (standard løsning)

Nedenstående tabeller kan være til hjælp ved montage af modulstikstik.

Note:

Det er kun farvekoden, der er forskellig imellem T568A og T568B, idet anvendelsen med Tx og Rx er knyttet til positionerne i stikket.

Gældende standard angiver T568A, som den korrekte og T568B, som et muligt valg.

(Klik her for: Udskriftsvenligt dokument med farvekoderne - PDF)

Farvemærkning
af parrene i et UTP kabel
T568A

 

Par   Bundfarve Stribe/ring Kontakt-
stift nr.
Anvendelse
Ethernet-NIC
Polaritet
3   Hvid             1 Tx1 + (Tip)
3   Grøn 2 Tx1 - (Ring)
2   Hvid stribe 3 Rx1 + (Tip)
1   Blå 4   - (Ring)
1   Hvid stribe 5   + (Tip)
2   Orange 6 Rx1 - (Ring)
4   Hvid stribe 7   + (Tip)
4   Brun 8   - (Ring)

 

Farvemærkning
af parrene i et UTP kabel
T568B

 

Par   Bundfarve Stribe/ring Kontakt-
stift nr.
Anvendelse
Ethernet-NIC
Polaritet
2   Hvid           stribe 1 Tx1 + (Tip)
2   Orange 2 Tx1 - (Ring)
3   Hvid stribe 3 Rx1 + (Tip)
1   Blå 4   - (Ring)
1   Hvid stribe 5   + (Tip)
3   Grøn 6 Rx1 - (Ring)
4   Hvid stribe 7   + (Tip)
4   Brun 8   - (Ring)

 

2 stk 10/100 Mb/s LAN-forbindelser på et kabel (ikke standard og lidt snyd)

Som det fremgår af afsnittet ovenfor, så bruger en 10/100 Mb/s Ethernetforbindelse kun 2 par ud af de 4 par, der er i kablet. Det er altså muligt at fremføre 2 stk. LAN-forbindelser igennem de kabler vi normalt bruger. Det kan give en udvidelsesmulighed, hvis du senere ønsker en ekstra forbindelse ved et stik, men ikke vil trække et kabel mere.

For at dele et allerede fastmonteret kabel med vægstikdåser i begge ender, så kan du evt. lave 2 stk. "fordelerdåser", en til hver ende af det kabel du vil "dele". Hver enkelt fordelerdåse laves af et 8/8 modulstik, et lille stykke patch-kabel og en dobbelt modulstikdåse, som forbindes således at parrene fordeles korrekt imellem de to stik.

Der er ikke nogen standard for hvordan parrene i modulstikket benyttes til 2 stk. forbindelser, men jeg vil foreslå nedenstående fordeling:

Bemærk:

Det er meget vigtigt, at du ikke snor det enkelte pars snoning op over et længere stykke end 13 mm, ellers kan det give vanskeligheder med at bruge det i et 100Mb/s Ethernet.

Farvemærkning
af parrene i et UTP kabel

T568A

Par   Bundfarve stribe/ring Stik Udtag 1
Normal
Udtag 2
Ekstra
Polaritet
        Stift
nr.
Kreds-
løb
Stift
nr.
Kreds-
løb
Stift
nr.
Kreds-
løb
 
3   Hvid             1 Tx1 1 Tx1     + (Tip)
3   Grøn 2 Tx1 2 Tx1     - (Ring)
2   Hvid   3 Rx1 3 Rx1     + (Tip)
1   Blå 4 Rx2     6 Rx2 - (Ring)
1   Hvid   5 Rx2     3 Rx2 + (Tip)
2   Orange 6 Rx1 6 Rx1     - (Ring)
4   Hvid   7 Tx2     1 Tx2 + (Tip)
4   Brun 8 Tx2     2 Tx2 - (Ring)

eller

Farvemærkning
af parrene i et UTP kabel

T568B

Par   Bundfarve stribe/ring Stik Udtag 1
Normal
Udtag 2
Ekstra
Polaritet
        Stift
nr.
Kreds-
løb
Stift
nr
Kreds-
løb
Stift
nr.
Kreds-
løb
 
2   Hvid             1 Tx1 1 Tx1     + (Tip)
2   Orange 2 Tx1 2 Tx1     - (Ring)
3   Hvid   3 Rx1 3 Rx1     + (Tip)
1   Blå 4 Rx2     6 Rx2 - (Ring)
1   Hvid   5 Rx2     3 Rx2 + (Tip)
3   Grøn 6 Rx1 6 Rx1     - (Ring)
4   Hvid   7 Tx2     1 Tx2 + (Tip)
4   Brun 8 Tx2     2 Tx2 - (Ring)

 

Note:

Enkelte netværkskort (NIC) kan ikke finde ud af at autodetektere, på kun 2 par. Dette kan løses ved at opsætte netværkskortet til at starte fast på 10 eller 100 Mb/s i stedet for at "autodetektere". Søg hjælp i vejledningen til dit NIC.

Montering af kabler

Når du skal montere netværks-kabler i din bolig, så skal du først bruge lidt tid på at planlægge din installation. Der er også nogle forskellige forhold omkring håndtering og placering af kablerne, som du absolut skal kende til inden du går i gang med arbejdet. Det kan du læse mere om i dette afsnit.

Fremføringsveje, planlæg dem!

Når du skal montere kablerne til dit datanetværk, så skal du først lægge en plan for, hvordan du vil fremføre dine kabler igennem bygningen.

Du skal beslutte følgende:

Nærføring og respektafstand

Kabler der fremføres parallelt ad samme fremføringsvej vil påvirke hinanden med elektrisk støj. F.eks. vil et lavspændingskabel (el-kabel) i din husinstallation kunne "sende" støj ind i dit netværkskabel. Denne påvirkning er uundgåelig, men du kan selv gøre noget for at mindske generne fra støjen: Dine datakabler skal holde en hvis respektafstand fra dine el-kabler.

Tabellen herunder viser den respektafstand, som erfaringsmæssigt er tilstrækkelig:

Tommelfingerregel for respektafstand

100Mb/s Ethernet

(maks. 90 m fastmonteret UTP installationskabel cat 5e eller cat 6)

Samlet værdi af
lavspændingskablets
(for)sikringer.
Respektafstand ved
50 m parallelført kabel.
EN 50174-2:2009

(Anslået værdi, idet

denne standard anvender

20A pr. kredsløb)

A cm cm
0-30 0 ved <10 m parallelføring 1
30 0 (2 cm anbefales) 2
180 5 5
320 10  
450 15  

Note:

El-installationen i en bolig indeholder normalt ikke kabler, der fremfører mere end 3×16A=48A (komfur, vaskemaskine m.m.) eller 1×10A=10A (lys, stikkontakter m.m.).

Nyere el-installationer må dog forsikres med 3×20A=60A (komfur, vaskemaskine m.m.) eller 1×13A=13A (lys, stikkontakter m.m.).

Dit datakabel må gerne passere et støjfyldt el-kabel på tværs af el-kablet, men du skal undgå at nærføre dine datakabler parallelt med el-kabler over længere afstande (> 10 m).

...... og det har vi gjort længe! Her mangler en tegning af et elkabel og et datakabel, der krydser hinanden i god/dårlig scenarier.

Undgå at nærføre dine datakabler med el-installationer, der fremfører store strømme eller indeholder elektriske støjkilder. Undgå f.eks. nærføring parallelt med:

Håndtering af kabler

Kablernes fysiske opbygning må ikke ændres, når du trækker kabler rundt i din bolig.

På grund af de meget høje frekvenser, som  et datakabel skal overføre, så skal kablets form ikke ændres ret meget, før det giver problemer med transmissionen af data. Her kan du finde nogle gode råd om, hvordan du skal behandle dit kabel, når du monterer det.

Følg disse råd, når du trækker kabler til dit netværk, så går det ikke helt galt:

Gør sådan: Pas på dette:
Ret kablerne omhyggeligt ud, så de ikke vrider og snor sig, når du monterer dem. Når du trækker kabler igennem fremføringsvejen (indstøbte rør, over loftrum, kabelbakker eller kanaler), så må du ikke trække så hårdt i kablerne at de strækkes.
Klem ikke kabelkappen sammen, når du fastgør kablet. Spænd ikke kabelbindere for hårdt, og brug kabelclips, der ikke strammer omkring kablets kappe.

 

"Kvæl" ikke kablet ved at stramme bindere omkring kabelbundter eller enkelte kabler.
Bøj kablerne efter fabrikantens anvisninger. Bøjningsradius for 4 pars UTP kabel må ikke være mindre end 4*kablets diameter. Lav ikke "skarpe" knæk på kablet.

Vær forsigtig, når du ruller kablet ud, for at montere det. Du må ikke blot trække i det, for at rette "løkker" eller filtninger ud. Rul/drej enden af kablet imellem fingrene, samtidigt med at du trækker let i det, så løkkerne rettes ud uden at der opstår skarpe knæk på kablet.

Mens du trækker og arbejder med kablet, må du ikke bøje kablet med en mindre bøjningsradius end 10*kablets diameter.

Bevar omhyggeligt de enkelte pars snoning, når du terminerer kablerne.

De enkelte ledere i parret skal være lige lange, og snoningen må ikke åbnes over mere end 12-13 mm.

Ikke åbne snoningen.

Når du "bøjer" et ledningspar, så brug en blød bue, og sørg for at holde lederne stramme, så lederne er lige lange.

Fremfør ikke dine netværkskabler ad samme fremføringsveje som dine el-kabler, uden at du holder mindst 2 cm respektafstand imellem el-kablet og dit netværkskabel.

I en almindelig bolig er 2 cm afstand tilstrækkeligt, mens det i en erhvervsejendom (hvor el-kablerne fremfører større strømme) nærmere er 5 cm eller mere.

Jo længere strækning netværks-kablerne ligger parallelt med el-kablerne, desto længere afstand skal du have imellem netværkskablerne og el-kablerne.

Se tabellen i afsnittet om nærføring.

Copyright - © - Ophavsret - Arne Crown 

www.infrateket.dk

AP008-1 / 2018-10-31 21:20