R Teknisk Leksikon om EDB, netværk, telefoni og elektronik

Fortsat fra

R

R (1)

Symbol for jævnstrøms-modstand (elektrisk)

Symbolet for jævnstrøms-modstand er R, og måleenheden er Ohm (Ω).

Eksempel:
R = U / I [Ω].

Det vil sige:
R er lig med U delt med I angivet i Ohm. Eller med andre ord: Modstand er lig med spænding delt med strøm angivet i Ohm.


R (2)

Ring (Dansk: ring).

Se Ring.

RADF

Engelsk: Reversing Automatic Document Feeder

Dansk: Reverserende Automatisk Dokument Føder

ADF, der kan vende den netop bearbejde papirside, så den anden side af papiret også kan behandles. Det vil sige, at et dokument der er udskrevet på begge sider af et ark papir, kan vendes automatisk i f.eks. en scanner.

Se også ADF.

RCD

Residual-Current Device (EN/DK: afvigende-strøm enhed, lækage-strøm enhed)

Fejlstrømsafbryder for boliginstallationer.

Betegnelsen RCD vil i år 2017 afløse den danske betegnelse HFI og HPFI.

Beskrives i IEC Standard 60755 (General requirements for residual current operated protective devices)

Typebetegnelser Udløser ved detektering af fejlstrøm
AC Vekselstrøm (sinusformet)
A Vekselstrøm (sinusformet), samt pulserende jævnstrøm uanset polaritet.

Det svarer til en dansk HPFI-fejlstrømsafbryder

B Vekselstrøm (sinusformet), med højere frekvens,
samt pulserende jævnstrøm uanset polaritet.

radiobølge

Elektromagnetiske bølger, der har så høj frekvens, at de kan genereres og udstråles ved, at føde en antenne med vekselstrøm (AC), der har den ønskede frekvens.

Se også radiofrekvens og bølgelængde.

radio-frekvens

(eller radiobølgefrekvens). Forkortes RF.

Navngivne frekvensområder, som benyttes til at sende radiobølger imellem en sendeantenne og en eller flere modtageantenner.

Navn Forkortelse Bølgelængde Eksempler på anvendelse
Extremely low frequency ELF 3–30 Hz
100.000 km – 10,000 km
(Anvendelse som radiobølge kendes ikke)
Super low frequency SLF 30–300 Hz
10.000 km – 1000 km
Ultra low frequency ULF 300–3000 Hz
1000 km – 100 km
Very low frequency VLF 3–30 kHz
100 km – 10 km
Militær kommunikation

(envejs undervandskommunikation for at sende meddelelser til ubåde. Kan trænge ca. 40 meter ned i havvand).

Low frequency LF 30–300 kHz
10 km – 1 km
Navigation, tids signaler, AM langbølge radio
Medium frequency MF 300–3000 kHz
1 km – 100 m
AM langbølge radio
High frequency HF 3–30 MHz
100 m – 10 m
Kortbølge- og amatør-radio
Very high frequency VHF 30–300 MHz
10 m – 1 m
FM radio, TV og radar
Ultra high frequency UHF 300–3000 MHz
1 m – 100 mm
TV, radar
Super high frequency SHF 3–30 GHz
100 mm – 10 mm
Microbølge, parabol TV, mobiltelefon, radar
Extremely high frequency EHF 30–300 GHz
10 mm – 1 mm
Radar

Se også radiobølge.

RADIUS

Remote Authentication Dial-In User Service.

En netværks-service, der kontrollerer om en bruger har gyldig adgang til et datasystem, samt brugerens tidsforbrug på datasystemet.

radius

Geometrisk betegnelse for afstanden fra en cirkels centrum ud til dens periferi.

Se cirkel.

RAID

Redundant Array of Independent Disks (EN/DK: overflod af (datamæssigt)sammenkoblede uafhængige diske)

En systematisk metode til at sammenkoble flere harddiske for at opnå større lager-kapacitet, eller data-sikkerhed. Der findes forskellige former for RAID-algoritmer, der kombinerer og sikrer harddiskenes lagrede data på forskellig måde.

"RAID 0" Mange små til en stor

RAID 0 kan benyttes til at lade flere små harddiskes lagerkapacitet fremstå sammenlagt som en stor harddisk. Det skal dog bemærkes at hvis man benytter RAID til dette formål, så er alle data gået tabt, hvis blot én af harddiskene svigter. "RAID 0" gør det mere sandsynligt at du mister dine data, end hvis de er lagret på blot én fysisk harddisk.

"RAID 1" Flere store til én sikker

RAID benyttes i stor udstrækning til at beskytte imod tab af data. Harddiskene benyttes på en måde, der sikrer imod datatab. "RAID 1" sikrer dataene ved hjælp af 2 (eller flere) harddiske. Når der lagres data på et "RAID 1" lager, så oprettes der altid en kopi af datablokken. Det vil sige én kopi på den ene harddisk og én kopi på den anden harddisk.

I "RAID 1" benytter man normalt harddiske, der har ens lagerkapacitet; f.eks. to stk. 1 TB, der så samlet giver 1 TB sikret lager. Man får altså ikke større lager-kapacitet, men til gengæld får man stor sikkerhed imod tab af data. Alle lagrede data, der findes på den ene harddisk, gemmes også på den anden harddisk (også kaldet en spejling). Dermed kan en af harddiskene svigte totalt, uden at der mistes data. Den defekte harddisk kan blot udskiftes med en ny. "RAID 1" funktionen vil selv sørge for at oprette en ny korrekt kopi på den nye harddisk.

Flere typer RAID

Der findes flere typer af RAID, men den mest almindelige til "hjemmebrug" er RAID 1, der giver stor sikkerhed imod datatab, selvom der går en harddisk i stykker.

Note

En harddisk går typisk i stykker inden for en periode på 6 år, så det er altså en god ide at have en kopi af sine vigtige data.

RAM

Random Access Memory (EN/DK: tilfældig adgang hukommelse).

Hukommelse, der typisk benyttes som arbejdshukommelse i en computer. Arbejdshukommelsen er et midlertidigt lager for data, som benyttes for de beregninger, der aktuelt udføres af en computer.

RAM er opdelt i adresserede "celler", og der kan både skrives og læses data i disse. Cellerne skal ikke benyttes i en bestemt orden, men kan tilgås i helt vilkårlig rækkefølge. For at læse i celle nr. 243, skal man altså ikke først læse indholdet i cellerne 1 til 242, men kan springe direkte til celle 243, og læse dens indhold.

Ransomware

(EN/DK: løsepenge (soft)ware).

Ransomware er en software, der vil forhindre dig i at bruge din pc normalt. Programmet bliver installeret via ondsindede hjemmesider, via links i e-mails eller via kendte sikkerheds-svagheder i operativsystemet (f.eks.) Windows. Det tager din pc eller dine data som gidsel, og forlanger f.eks. at du indbetaler et beløb for at frigive det igen. Ofte får man intet ud af at betale til ejerne af disse ransomware-programmer. Søg i stedet hjælp ved en (meget) it-kyndig ven!

Der findes forskellige typer af Ransomware, som vil:

  1. Forhindre dig i at få adgang til Windows, ved at vise en skærmside, der skal narre dig til at betale nogle penge. Nogle gange virker denne funktion ikke, og der vises blot en hvid skærmside, når Windows starter op..
    Denne type kan ofte fjernes af en it-supporter uden at der er gået data tabt.
  2. Forhindre visse programmer i at køre (f.eks. din webbrowser og dit antivirusprogram).
    Denne type kan ofte fjernes af en it-supporter uden at der er gået data tabt.
  3. Kryptere filer (dine dokumenter, video, billeder m.m.), så du ikke kan bruge dem.
    Hvis du ikke har en backup af alle dine vigtige data, så er det en data-katastrofe. Denne type kan ofte fjernes af en it-supporter, men de krypterede filer kan ikke gendannes. Din pc skal typisk installeres forfra, og dine egne filer skal gendannes fra din backup. Sørg altid for at have en kopi af alle dine dokumenter, billeder m.m., som sikkerhedsbackup. Nogle typer Ransomware kan endda finde og kryptere datafiler på alle dine harddiske og alle de netværksdrev, du har skriveadgang til. Vær varsom med at tage backup på harddiske og netværksdrev, der er adgang til, blot din pc er tændt, ellers kan din backup også være ødelagt.

Alle 3 typer kræver stor indsigt i IT for måske at redde dine data, samt at kunne geninstallere din computer. Med mindre at du selv er IT-supporter, så prøv ikke selv, men søg i stedet hjælp ved en (meget) it-kyndig ven!

Typisk vil ransomware:

Dette er selvfølgelig skræmmetaktik, der skal få dig til at betale pengene uden at fortælle nogen om det. Du kunne jo risikere at finde en it-kyndig, som vil være i stand til at gendanne din pc.

Der er bestemt ingen garanti for at det hjælper at indbetale pengene.

WannaCrypt / WannaCry Ransomware angreb år 2017

I maj 2017 dukkede der en ny Ransomware op. Den tog hundredtusindvis af computere som gidsel over hele verden. Den blev kaldt "WannaCrypt" eller "WannaCry".

WannaCrypt benyttede flere metoder til at komme ind på et netværk (et LAN) eller på en computer.

Den kunne blive installeret via:

"Wannacrypt" var en grim kombination af en gammelkendt ransomware og en virusorm. Den udnyttede en svaghed i gamle Windows styresystemer. Når først "WannaCrypt" var blevet installeret på én computer i et netværk, så krypterede Ransom-delen alle brugerens data på computeren, og derefter forsøgte virusorm-delen at få "Wannacrypt" installeret på alle andre computere i netværket.  Udover dette, så gik WannaCrypt straks i gang med at lede efter andre netværk, den kunne angribe via netværkets Internetforbindelse. Alt dette var den desværre rigtig god til.

"WannaCrypt" var ikke målrettet nogen bestemt, men afprøvede blot tilfældige IP-adresserInternettet for at se om den kunne trænge ind via port 445.

Opdateringen, der kunne beskytte imod "Wannacry", var blevet udgivet af Microsoft via "Windows Update", i marts 2017, men alle, der ikke havde "Windows Update" kørende, blev ramt. Mange erhvervsnetværk bruger ikke automatisk opdatering af Windows. Det betød, at alle de computere på det inficerede netværk, der benyttede "gamle" udgaver af Windows, samt alle, der ikke havde fået opdateringen installeret i marts, blev straks ramt, når blot computerne blev tændt. Det vil sige, at blot der var én bruger i netværket, som kom til at klikke på et farligt link i en e-mail, eller besøge en ondsindet hjemmeside, så "kravlede" orme-delen rundt i hele netværket og installere "WannaCrypt" på alle andre sårbare computere, ... uden at brugerne skulle (eller kunne) gøre noget aktivt.

Meget grundig information om WannaCrypt på Microsoft https://blogs.technet.microsoft.com/mmpc/2017/05/12/wannacrypt-ransomware-worm-targets-out-of-date-systems/ (WannaCrypt ransomware worm targets out-of-date systems). Artiklen er målrettet supportere; den er på engelsk, og den er temmelig teknisk.

Se også Malware

RCA-stik

Betegnelse for en type stik og sokkel, der anvendes til at overføre audio og video-signaler imellem forskellige apparater.

Betegnelsen RCA er en forkortelse af Radio Corporation of America, som indførte stiktypen i begyndelsen af 1940'erne for tilslutning af en mono "Phonograph" (pladespiller) til en radios indbyggede forstærker. RCA-stik betegnes til tider også som et "Phono-stik", hvilket stammer fra den første anvendelse, der var knyttet til Phonografen.

Billedet herunder viser et kabel med 3 stk. RCA stik og en adapter (SCART til CVBS) med 3 stk. RCA-sokler:

RCA-stikket har et center-ben, der er 3,175 mm (1/8 tomme) i diameter, og er omgivet af et ydre (typisk opslidset) rør, der er 8,25 mm (1/3 tommer) i diameter.

Bemærk

Alle dine apparater skal været slukkede, mens du forbinder dem!

Der er en lille ulempe ved RCA-stik: Når man skubber stikket ind i soklen, så bliver centerbenet (signal-ledningen) forbundet, inden det ydre rør (den skærmende stel-forbindelse) danner kontakt. Hvis din forstærker er tændt under tilkoblingen af RCA-stik, så kan det forårsage meget høje brum eller smæld, der kan ødelægge både forstærker og højttaler.

RCA stik og sokler er typisk markeret med nedenstående farver:

Signalgruppe Signal Farve
Composite analog video Composite Gul 
Analog audio Venstre/Mono (Front) Hvid
Højre (Front) Rød
Center surround (Front) Grøn
Venstre surround (Side) Blå
Højre surround (Side) Grå
Venstre surround (Back) Brun 
Højre surround  (Back) Lysebrun
Subwoofer (Front) Violet
Digital audio S/PDIF Orange
Component analog video (YPbPr) Y Grøn
PB Blå
PR Rød
Component analog video/VGA (RGB/HV) R Rød
G Grøn
B Blå
H (Horizontal sync)/S (Composite Sync) Gul
V (Vertical sync) Hvid

Ovenstående farvekoder er et "kvalificeret gæt". De er beskrevet i standarden "ANSI/CEA Standard, Connection Color Codes for Home Theater Systems, ANSI/CEA/CEDIA-863-B, February 2011", men jeg har ikke kunnet finde den frit tilgængelig på Internettet (den koster 60$, men man kan jo se farverne helt gratis på nyt udstyr :-) ).

respekt-afstand

Den mindste afstand som to parallelførte kabler skal overholde, for at undgå at der overføres elektrisk støj fra det ene kabel til det andet. Parallelførte kabler, er kabler der, over en  strækning, ligger ved siden af hinanden i den samme fremføringsvej.

Respektafstand skal især iagttages, når kabler, der fremfører svagstrømssignaler (tele- og netværkskabler; typisk spænding <50 V), skal fremføres langs kabler, der fremfører lavspænding (el-kabler; typisk spænding 230-400V). Jo mere strøm lavspændingskablet fremfører, desto større skal respektafstanden være.

Ved fremføring langs et lavspændingskabel (maks. 400V 16A) i en almindelig bolig vil en respektafstand på 2 cm være tilstrækkeligt. Hvis kablerne kun er parallelført over en kort strækning (<10 m) så kan de teoretisk set ligge helt tæt sammen, uden at der opstår problemer.

Det kan dog anbefales at holde en respektafstand på mindst 2 cm. Det vil medvirke til at fremtidssikre din installation. Det kan godt være at 0 cm er tilstrækkeligt lige nu, men med fremtidsudsigt til nye transmissionsformer, samt flere og flere elektroniske apparater, som tilsluttes din el-installation, så vil det være en god ide at holde en respektafstand på 2 cm eller mere.

Bemærk

Lysstofrør (altså selve lysstofrøret) er en af de største støjkilder i din el-installation; undgå at nærføre din datainstallation parallelt med lysstofrør-armaturer. Det samme gælder neonrør, men de forekommer jo kun sjældent i private boliger.

ressource

Noget der er til rådighed på et datanetværk (en netværks-ressource).

F.eks. en printer eller noget lagerplads på en harddisk, der deles på netværket og dermed stilles til rådighed for andre, der er tilsluttet det samme netværk.

RF

Radio Frequency: Engelsk for Radio Frekvens

Se radio-frekvens.

RGB

Red, Green, Blue (Rød, Grøn, Blå). Farvemodel der anvendes ved visning af farver på medier, som selv udsender lys (computerskærme, tv-apparater, monitorer m.m.).

Alle farver kan dannes ved at blande rødt, grønt og blåt lys i forskellige indbyrdes lys-niveauer. Ved sort farve udsendes der ikke noget lys, mens der ved hvid farve udsendes alle tre farver ved fuld lysstyrke.  

RGB er en additiv metode. Det vil sige at grundfarven er sort (ingen lys), mens farverne dannes ved at sammenblande (addere) farverne i det udsendte lys i passende niveauer, så den ønskede farve vises.

Se også CMYK, som nærmest er den modsatte farvemodel af RGB.

RH

Relative Humdity (EN/DK: Relativ (luft)fugtighed)

Luftfugtighed er et mål for indholdet af vanddamp i luft. Den maksimalt mulige indeholdte mængde vanddamp i en given mængde luft er afhængig af både temperatur og tryk. Den kan måles som absolut luftfugtighed eller relativ luftfugtighed.

Den maksimalt mulige indeholdte mængde vanddamp i en given mængde luft stiger ved stigende temperatur. Dermed vil den relative luftfugtighed:

Ved yderligere nedkøling af en konstant mængde luft til en bestemt temperatur, vil luftfugtigheden nå 100%. Dette kaldes dugpunktet, hvor vanddampen vil begynde at kondensere til vanddråber.

Ring

Ring (Dansk: ring).

I diagrammer m.m. angives Ring med: R

Engelsk betegnelse, der stammer fra telefoni fra dengang omstillingsbordene benyttede jackstik.

"Ring" (R) er den pol (-), der ligger som en ring imellem stikkets skaft og spidsen, mens Tip (T) er den pol (+) af telefonforbindelsen, som er tilsluttet spidsen af stikket.

Se billedet under Tip.

RJ

Registered Jack. (EN/DK: registreret stik). Sandsynligvis verdens mest misbrugte tekniske betegnelse for et lille stik.

Billedet viser et RJ45 stik.

Stikkene betegnes på engelsk med plug (Dansk: stik) og jack (Dansk: sokkel, fatning, stikdåse eller udtag)

RJ11 og RJ45 bliver næsten altid (mis)brugt for at angive et lille stik med henholdsvis 6 eller 8 kontaktben, men ......

Dette er meningen med RJ-betegnelserne

Det er ikke let at finde den tekniske standard for de gamle RJ betegnelser. RJ er en del af et system af telefoni-produktkoder, der blev oprettet i 1960'erne af Bell Systems. De hedder USOC Codes (Universal Service Order Codes). RJ-stik er altså oprindeligt blevet brugt til telefonlinier, og RJ betegnelserne er ikke kun en angivelse af selve stiktypen, men derimod en angivelse af både stiktypen og hvilke kontaktben i stikket, der skal anvendes til hvilket telefoniformål.

Senere er en del af RJ-betegnelserne optaget i en amerikansk norm fra Federal Communications Commission, i år 2000-udgaven af: FCC, Title 47, Chapter I, Subchapter B, Part 68, Subpart F, Section 68.500 til 68.506 (PDF-fil).

I år 2000 blev den amerikanske normgivning for disse områder opdelt på en anden måde, og siden da har FCC, Part 68 ikke indeholdt beskrivelserne af RJ-betegnelserne (dvs. afsnit 68.5xx). Derimod henviser de i år 2001-udgavens 68.105 (stk.a) til "Administrative Council on Terminal Attachments" (ACTA). Det er nu ACTA der håndterer alt omkring terminaludstyr. Modulstik til telefoniformål er nu beskrevet i TIA-968-A. Den henviser i afsnit 6.2 til "T1.TR.05-1999" angående RJ-betegnelser, og det er den gældende beskrivelse.

"T1.TR.05-1999" kan man købe for ca. 275$ (Advarsel: Det er dyrt og sandsynligvis enormt kedelig læsning). Du kan stadig (år 2017) gratis hente den gamle: FCC, Title 47, Chapter I, Subchapter B, Part 68, Subpart F, Section 68.500 til 68.506 (PDF-fil) på FCC's server.

Den korrekte betegnelse er "modul-stik"

Den korrekte amerikanske betegnelse for stiktypen er "modular plug", mens den korrekte danske betegnelse er  "modulstik". Når man sikkert skal angive et modulstiks udformning benyttes følgende fremgangsmåde:

Modulstik 6/4 (Antal positioner/antal kontaktben).

Se også modulstik og T568.

roaming

En teknik, der gør det muligt for mobilt trådløst udstyr, at skifte automatisk imellem flere fast placerede sende/modtage-stationer for, at opnå det bedst mulige signal på netop det geografiske sted, hvor det mobile udstyr befinder sig.

Teknikken benyttes bl.a. i sender-net for mobiltelefoner, trådløse telefoner, trådløse datanetværk og håndbårne kommunikationsudstyr.

På den måde kan sender-nettet dække et større geografisk område (eller flere små) ved hjælp af flere kortrækkende sendere, der samarbejder om at dække det samlede område.

Tegningen herunder viser roaming

Når den håndholdte trådløse telefon bevæger sig ad den røde rute fra position 1 til 4, så vil den skifte forbindelsen imellem sender A, B og C alt efter, hvilken der giver det bedste signal.

Den kan endda finde en bedre sender, inden den slipper den, som den allerede benytter. I position 3 benytter den stadig sender B, mens den er ved at gøre en forbindelse klar til sender C. Når signalet bliver for svagt fra sender B, så skiftes der over til sender C uden at brugeren opdager, at det sker.

router

Et data-netværksudstyr (Dansk betydning: en der planlægger en rejserute (dog kun i datasammenhæng)).

En router benyttes til at holde datatrafikken i to netværk adskilt fra hinanden. Den har 2 porte (indgange/udgange). Hver port tilsluttes hvert sit netværk, som så datamæssigt adskilles i separate "broadcast" domæner. En typisk anvendelse vil være at tilslutte en router imellem sit LAN (lokale netværk) og en forbindelse til Internettet, for at holde ens private datatrafik adskilt fra Internettet.

Når routeren modtager en datapakke på den ene port, så bedømmer den, ud fra protokoladressen, om den skal sendes videre til den anden port. Hvis routeren kan konstatere at modtager-adressen findes på samme netværk, som den undersøgte datapakke, er afsendt fra, så sendes den ikke videre til den anden port (det andet netværk).

En router arbejder på OSI lag 3 "network layer address", og er altså protokolafhængig på lag 3. Idet den ikke indeholder  funktioner til protokol-oversættelse, så skal begge de tilsluttede netværk benytte samme type data-protokol.

Se også gateway.

ROM

Read Only Memory (EN/DK: læse kun/udelukkende hukommelse).

Hukommelse, der typisk benyttes som permanent hukommelse i en computer. De lagrede data bevares uden at der kræves strøm til ROM-hukommelsen. ROM er et fast lager for de programmer, der afvikles, når computeren startes op.

ROM er opdelt i adresserede "celler", og der kan udelukkende læses data fra disse. Cellerne skal ikke benyttes i en bestemt orden, men kan tilgås i helt vilkårlig rækkefølge. For at læse i celle nr. 243, skal man altså ikke først læse indholdet i cellerne 1 til 242, men kan springe direkte til celle 243, og læse dens indhold.

RSN

Robust Security Network (EN/DK: stærk sikkerhed netværk).

Betegner den samme sikkerhed i trådløse netværk som markedsføringsnavnet WPA2

Den tekniske betegnelse for sikkerheden i trådløse netværk, er RSN. Den benytter sikkerhedsfunktionerne, som er beskrevet i standarden 802.11i; den endelige udgave af den tekniske standard. RSN benytter CCMP sikkerhedsprotokol og kan som option tilbyde anvendelse af TKIP sikkerhedsprotokol til ældre udstyr, der ikke kan anvende CCMP.

RSNA

Robust Security Network Association (EN/DK: stærk sikkerhed netværk forbindelse).

En dataforbindelse, der er oprettet imellem to udstyr ved hjælp af RSN.

En del af den tekniske standard for trådløse netværk: 802.11i

RSSI

Received Signal Strength Indication (EN/DK: modtaget signal styrke indikation (indikation = En værdi, der beror på et skøn)).

En vejledende relativ værdi som angiver effektindholdet i et modtaget radiosignal.

RSSI har ikke reference til en veldefineret absolut grænseværdi, men benyttes til at sammenligne en række forskellige signalers styrke i en given radiomodtager. Maksimum signalstyrke defineres f.eks. til værdien 127. Det betyder at de modtagne signaler styrke kan opgives med værdier fra 1 til 127.

Tabellen viser et eksempel på RSSI-værdier.

Nr. ClientNavn RSSI
1 PC1 99
2 PC2 101
3 PC24 32
4 PC9 68

RSSI-værdier ses ofte anvendt i forbindelse med trådløse datanetværk, hvor AP'et måler og angiver signalstyrken fra de forskellige pc'ers trådløse netværkskort.

rtf

(.rtf)

Rich Text Format

Filtype som indeholder dokumenter fra et tekstbehandlingsprogram.

RTF er en standard for et filformat til tekstbehandling. Formatet er defineret af Microsoft, og er frit tilgængelig for alle.

RTF kan håndteres af de fleste tekstbehandlingsprogrammer, og er derfor velegnet til at udveksle filer med andre. Man skal dog være opmærksom på at de mest avancerede tekstbehandlings-funktioner måske ikke overføres i RTF-formatet.

Note

Nogle tekstbehandlingsprogrammer bruger ikke filtypenavnet .rtf, selv om filen rent faktisk er opbygget efter Rich Text Format-standarden.

Se også filtyper

Rx

Angivelse af transmissionsretning Recive (Dansk: modtage).

Angiver den indgang på et udstyr, hvor det modtager signaler fra omgivelserne.

Se også Tx.

Fortsættes

Copyright - © - Ophavsret - Arne Crown

www.infrateket.dk

AP016-1R / 2019-02-10 20:44