S Teknisk Leksikon om EDB, netværk, telefoni og elektronik

Fortsat fra

S-ATA

Se SATA.

S-FTP

Shielded Foild Twisted Pair (EN/DK: skærmet folieret (folie-beklædt) snoet par). Dobbeltskærmet kabel.

Betegnelse for et kabel med en bestemt opbygning. Lederne er snoet i par for at forhindre kablet i at opfange støj fra omgivelserne, og bundtet af lednings-par er omgivet af et lag metalfolie, samt et lag flettet kobber-tråd. S-FTP-kabler anvendes hovedsageligt til data- og telefoni-installationer.

Dette er ikke en standard-betegnelse, så hvis du vil være helt sikker på hvordan et bestemt kabel er opbygget, så skal du tjekke kablets datablad ved fabrikanten. Se UTP for de standardiserede betegnelser.

Se også FTP, UTP og STP.

Samba

Samba er en netværksprotokol, der oprindeligt blev udviklet af australske Andrew Tridgell, og er udgivet under GNU General Public License. Samba er i familie, eller ligefrem identisk, med SMB/CIFS application-layer (se OSI modellen) netværksprotokol. De bruges til at give delt adgang til filer, printere, serielle porte, og diverse meddelelser mellem noder på et netværk.

Samba muligør fil-og print-delingstjenester til forskellige Microsoft Windows-klienter, og kan integreres med et Windows Server domæne.

Samba kan bruges med de fleste Unix og Unix-lignende systemer, såsom Linux, Solaris, AIX og BSD varianter, herunder Apples Mac OS X Server.

Samba er standard på næsten alle distributioner af Linux, og andre Unix-baserede operativsystemer. Navnet Samba er opstået ud fra SMB (Server Message Block), som er navnet på protokollen i et Microsoft Windows-netværk filsystem.

SAS

Serial Attached SCSI (EN/DK: serielt tilsluttet SCSI)

Et serielt baseret punkt-til-punkt interface, for tilslutning af harddiske diskdrev. SAS er en forbedring i forholdet til den parallelt baserede SCSI. SAS giver mulighed for tilslutning af flere enheder (op til 128) i forskellige størrelser og typer, og har dataoverførselshastighed på op til 3 Gb/s.

SAS-harddiske kan tilsluttes og afbrydes, mens de er i drift (hot-plugged).

SAS (og SATA) benyttes ofte i servere, idet det gør det muligt at udskifte harddiske, mens de er i drift (hot-plugged). Dette kræver dog at operativsystemet er opsat til automatisk at kopiere dataindholdet imellem flere harddiske (RAID).

Se også SCSI og SATA.

SATA

Serielt ATA.

ATA-interface er betegnelsen for et interface, hvormed harddiske kan tilsluttes en harddisk-controller internt i en computers kabinet. ATA er en forkortelse af: Advanced Technology Attachment.

SATA overfører data via 2 serielle forbindelser (sende/modtage), hvor data overføres 1 bit ad gangen.

Se artiklen om ATA-interface.

Se også mSATA.

SATA II

Tidligere benyttet navn for den organisation, der udarbejder og vedligeholder den tekniske standard for SATA (Serielt ATA interface for tilslutning af harddiske ).

Organisationens navn er ændret til SATA-IO (Serial ATA International Organization;  www.sata-io.org) .

Note

SATA II eller SATA G2 (SATA generation 2) benyttes fejlagtigt som betegnelse for harddiske, der kan overføre data med op til 3Gb/s, men den korrekte betegnelse er: "SATA Second generation" eller "SATA 3 Gb/s".

Se artiklen om ATA-interface.

SATA III

Serielt ATA.

Fejlagtig betegnelse for SATA Third generation. Et interface, hvormed harddiske kan tilsluttes en harddisk-controller internt i en computers kabinet. ATA er en forkortelse af: Advanced Technology Attachment.

Se artiklen om ATA-interface

Bemærk

SATA III eller SATA G3 (SATA generation 3) benyttes fejlagtigt som betegnelse for harddiske, der kan overføre data med op til 6 Gb/s, men den korrekte betegnelse er: "SATA Third generation" eller "SATA 6 Gb/s".

SATA Express

SATA Express er en ny specifikation under udvikling af SATA-IO. Den vil udgøre en kombination af SATA og PCI Express' funktionalitet, og vil beholde kompabilitet til SATA. 

SATA Express henvender sig til enheder med behov for stor båndbredde (f.eks. SSD harddiske).

Hastigheden vil blive 8 Gb/s og 16 Gb/s og standarden forventes færdigudviklet i slutningen af år 2012.

Se også SATA.

SATA-IO

Serial ATA International Organization.

Organisation der udarbejder og vedligeholder den tekniske standard for SATA (Serielt ATA interface for tilslutning af harddiske).

www.sata-io.org.

scanner

En elektronisk enhed, der kan aflæse og gemme data om fysiske ting. I IT-sammenhæng er der typisk tale om en optisk scanner, der kan aflæse grafisk information fra 2D papir-emner (trykt tekst på papir, foto, tegninger, billeder m.m.).

Papiret placeres på en glasplade, hvorefter et "scanner-hoved" udsender lys. Samtidigt modtager scannerhovedet det lys, der reflekteres fra emnet på glaspladen. På den måde, kan der affotograferes en meget detaljeret digital grafisk kopi af papiret fra glaspladen. Dataene gemmes i en datafil, der kan efterbehandles i diverse grafiske programmer på en computer.

Billedet viser en Flatbedscanner (EN/DK: flad-leje-scanner; flad arbejdsflade scanner) med åbent låg, for scanning af op til format A4.

Se også OCR

SCART

Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs (Radio and Television Receiver Manufacturer's Association)

En standart der beskriver en 21-polet snitflade, der benyttes til at forbinde audio-visuelt udstyr med hinanden. Det vil f.eks. sige en videooptager med en monitor eller et fjernsyn.

SCART-interfacet vil på længere sigt blive erstattet af et HDMI-interface, og her i år 2018 benytter nyere udstyr udelukkende HDMI-interface.

SCART kaldes også for:

Den officielle standard for SCART er CENELEC EN 50049-1.

 

Foto in (PD) by: Jonas Bergsten, Sverige

 

SCART pinout

Se også CVBS og  HDMI.

script

(scripting language)

(scripting language (EN/DK: manuskript/opskrift sprog).

En "opskrift", som indeholder en række ordrer, der tilkendegiver, hvad der skal udføres, og i hvilken rækkefølge.

I EDB-sammenhæng er scripting meget udbredt, i form af de højniveau programmeringssprog, der f.eks. anvendes til at generere et hypertekstdokument på en webserver.

En ordre kan f.eks. være:

echo: "Brugernavn: $navn";

Når webserveren afvikler scriptet med ovenstående linie, så erstatter den variablen $navn med brugerens navn. På den side, som brugeren ser, vil der så f.eks. stå: Brugernavn: Povl.

Som Internetbruger kan der skelnes imellem 2 former for afvikling af scripting:

SCORM

Sharable Content Object Reference Model (EN/DK: delbart indholds objekt ("udvekslingsmuligt" indholdsobjekt) reference model).

En samling af standarder og specifikationer, der anvendes i webbaserede e-learningsystemer for at indholdet kan flyttes fra et system til et andet. Den definerer kommunikationen mellem klient og host, i et LMS (Learning Management System).

SCORM anvender XML til at beskrive, hvordan eleven bliver ledt igennem undervisningen i den korrekte rækkefølge, samt at forløbet kan afbrydes og genoptages uden at skulle starte forfra. Det vil sige at opnåede prøveresultater kan gemmes ved afbrydelse af forløbet.

SCORM er udarbejdet af "Advanced Distributed Learning Initiative" som er en del af USAs forsvar (United States Secretary of Defense).

SCSI

Small Computer System Interface (EN/DK: lille computer system interface)

Standarden for et parallelt interface, der bruges af Apple Macintosh computere, pc'er og mange UNIX-systemer for tilslutning af enheder til computere (harddisk m.m.). SCSI-interface har  dataoverførselshastigheder på op til 640 Mb/s. Der kan tilsluttes flere adresserede enheder til den samme SCSI-port. SCSI er dermed en I/O-bus i stedet for blot en grænseflade.

Se også SAS.

SD

SD-(kort) (Secure Digital EN/DK: Sikker Digital) er et ikke-flygtigt hukommelsesmedie, til brug i bærbare eller stationære enheder, der indeholder en SD-kortlæser (controller). "Ikke-flygtig hukommelse" vil sige at  lagringsmediet bevarer de indlæste data uden at være tilsluttet en strømforsyning. Et SD-kort indeholder flash-RAM, og kan benyttes til at lagre data på. Et SD-kort kan benyttes til at flytte data imellem enheder. Det kan udtages fra fra den enhed, der lagrede data på det, og indsættes i en anden enhed, der herefter kan læse/redigere de lagrede data, eller tilføje nye.

SD-standarden er udviklet af SD Card Association. SD-teknologien bruges af mere end 400 forskelle varemærker i f.eks. MP3 afspillere, mobiltelefoner, videokameraer, fotokameraer, musikanlæg, bilradioer og meget mere.

SD-kort indeholder en sikkerhedsfunktion (Content Protection for Recordable Media) til beskyttelse af materiale, der er omfattet af ophavsret (se DRM). Det er dog yderst sjældent at denne funktion benyttes.

Bemærk

Vær opmærksom på at SD-kortlæserne er bagudkompatible, men ældre kortlæsere eller udstyr (kamera, videooptager, navigationsudstyr m.m.) kan ikke nødvendigvis læse/skrive et SDHC- eller SDXC-kort.

Se i dit udstyrs specifikationer, hvilke korttyper det understøtter.

Kontroller for:

Begreberne er uddybet nedenfor.

Fysisk størrelse

SD-kort findes i 3 fysiske størrelser: Standard, Mini og Micro. 

Tegningen herunder viser et standard SD-kort. 

Tegningen herunder viser et Mini SD-kort

Tegningen herunder viser et Micro SD-kort

Korttype og Lagerkapacitet

Der findes flere forskellige typer kort med forskellig lagerkapacitet. De betegnes som i nedenstående tabel:

Korttype Forkortelse for Kapacitet [GB] Format Hastighed op til Bemærkning
SD Secure Digital op til 2 FAT Class10 Alle kortlæsere kan læse/skrive på denne type kort.
SDHC Secure Digital High Capacity 4 - 32 FAT32 Class10 Kræver kortlæser og udstyr, der kan læse/skrive SDHC-kort

En sådan type kortlæser vil også kunne læse/skrive SD-kort.

SDXC Secure Digital Extended Capacity 32 - 2.000 exFAT UHS-I  104 MB/s
UHS-II 312 MB/s
Kræver kortlæser og udstyr, der kan læse/skrive SDXC-kort.

En sådan type kortlæser vil også kunne læse/skrive SD- og SDHC-kort.

Skrive/læse-hastighed

Gennem tiden er SD-kort blevet videreudviklet til at have ganske gode skrive og læse-hastigheder, når der overføres data. Der kan typisk læses data 10-30% hurtigere fra et SD-kort, end der kan skrives data til et SD-kort.

Skrive/læse-hastigheden angives på tre forskellige måder:

Note

Idet der er tale om en angivelse af en overførselshastighed (en transmission), så angives overførselshastigheden for SD-kort i MB/s og ikke i MiB/s.

Tabellen herunder viser hastigheder set ved forskellige fabrikater:

UHS Class Typisk
Læse-hastighed
(MB/s)
Minimum
Skrive hastighed
(MB/s)
x Rate Anslået læse eller skrive hastighed
uden kendt reference i standard

(MB/s)


  0,150 1X
2 2,3 2 13×
4 4,6 4 26×
6 6,9 6 40×

  50x 7,5
10 11,5 10 66×

  100 15

  133x 20

  266x 40
I 104 693x Bus-hastighed; måske ikke korthastighed
II 312 2079x Bus-hastighed; måske ikke korthastighed

SDSL

Symmetric Digital Subscriber Line (EN/DK: symmetrisk digital abonnent linie) en fast dataforbindelse, som overfører data digitalt.

Et SDSL-modem opretter en symmetrisk dataforbindelse, som overfører data digitalt op til 1.544 Mb/s. Der Benyttes et par ledere i et telefonkabel til forbindelsen, som (afhængigt af transmissionshastigheden på SDSL'en) samtidigt kan overføre en almindelig telefoni-forbindelse (PSTN eller ISDN).

Typiske downstream/upstream hastigheder på en SDSL-forbindelse:

Brugersnitflade: 10/100 Mb/s Ethernet.

SDSL er en ud af 4 DSL transmissionsteknologier (se også DSL).

SDTV

Standard-definition television (EN/DK: Standard skarphed TV; Standard opløsning tv).

Et analogt TV (PAL), der har 576 linier i billedet. Det dannes i 2 arbejdsgange, et såkaldt interlaced billede.

576i - interlaced scanned lines (EN/DK: skiftende skannede linier). Billedet sammensættes af 2 stk. halvbilleder, der sammenflettes til et helbillede.

Se også HDTV.

SECAM

SECAM (eller SÉCAM) forkortelse af Séquentiel couleur à mémoire, Fransk for "Sekventiel farve med hukommelse".

Et system for kodning og visning af et analogt tv/video-billede. Nedenstående tegning viser hvor SECAM og lignende tv/video-systemer anvendes eller har været anvendt.

Note

Fra år 2007 er de analoge systemer for transmission af tv ved at blive afløst af forskellige digitale transmissionssystemer. De analoge systemer NTSC, SECAM og PAL vil altså blive til historie i løbet af få år.

server

(Dansk betydning: En der udfører et stykke arbejde for dig).

En computer, der udbyder forskellige tjenester til dem, der er tilsluttet et datanetværk. Det kan f.eks. være fælles lagerplads til dokument-filer eller programmer, eller en hjemmeside-server (web-server).

Selve server-funktionaliteten udgøres af et program, der afvikles på den computer, der skal være server.

Tabellen herunder vise nogle eksempler på velkendte tjenester:

Tjeneste Beskrivelse
FTP Fil-overførelse
SMTP Sende e-mail
WEB Web-server (vise en hjemmeside)
POP3 Modtage e-mail

En server kan samtidigt tilbyde flere forskellige tjenester. For at tilslutte sig en bestemt tjeneste, så skal brugerne tilslutte sig på tjenestens reserverede port-numre. Dette håndteres af et klient-program på brugerens computer.

Se også klient.

server-side scripting

server-side script/program afvikles på en server (modsat klient-side script/program, som afvikles på brugerens pc). En teknik, der benyttes på en server, til at generere dokumenter med dynamisk indhold.

På en almindelig web-server består dokumenterne typisk af faste HTML-dokumenter, der hentes fra serveren og fremvises på brugerens skærm ved hjælp af en browser.

På en server, som benytter Server-side scripting, sammensættes dokumenterne af brudstykker, som hentes i en database. Præcis hvilke brudstykker, der skal hentes og sammensættes, afgøres af det script som forfatteren har lagt på serveren.

Scriptet kan f.eks. undersøge hvilke valg brugeren har foretaget på den foregående side, og dermed sammensætte den næste side ud fra disse. Serveren finder så de korrekte data (f.eks. tekst og billeder) og sammensætter dem til det ønskede dokument, der kort efter afsendes til brugerens pc.

Server-side scripting benyttes til at håndtere en database. Det vil sige både til at afsende og modtage oplysninger i foebindelse med at en bruger anvender en hjemmeside. Det kan f.eks. være at modtage ens navn og adresse, når man tilmelder sig en eller anden tjeneste på en hjemmeside, eller vise ens saldo på en konto.

set-top boks

Se STB.

set-top box

Se STB.

SFV

Simple File Verification (EN/DK: Simpel FilVerifikation).

SFV er en filtypebetegnelse. Indholdet i en .sfv-fil bruges til at kontrollere at de øvrige filer i samme, og evt. underliggende mapper, ikke er blevet ændret. Dataindholdet i en .sfv er almindelig tekst. Nedenfor ses indholdet af en typisk sfv-fil. Hver linje indeholder et filnavn og den oprindeligt beregnede CRC-checksum.

Eksempel på indholdet i en sfv-fil genereret med programmet RapidCRC:

; Generated by WIN-SFV32 v1 (compatible; RapidCRC http://rapidcrc.sourceforge.net )
;
Sidehoved10C.zip 88957683
Sidehoved10EF.zip 8EE877D1
Ver20140508.txt 656FC2F5
Sidehoved10C\Dansk_10C\Dansk_10C - MSO Word.dot D39BF50F
Sidehoved10C\Dansk_10C\Dansk_10C - OpenOffice Writer.ott 71E9A419
Sidehoved10C\Engelsk_10C\Engelsk_10C - MSO Word.dot 39A3571C
Sidehoved10C\Engelsk_10C\Engelsk_10C - OpenOffice Writer.ott F9AC0819

Verifikation af datafilernes indhold foretages ved hjælp af et program, der indlæser CRC-checksummene fra .sfv-filen. Derefter beregner  programmet en ny checksum for hver enkelt datafil, og sammenligner dem med checksummen fra .sfv-filen. Hvis checksummene er ens, så er filen ikke ændret siden den første beregning.

Fil-verifikation anvendes ofte i forbindelse med overførsel af filer via Internettet, eller i forbindelse med langtidslagring af data.

Se mere om windows-programmer, der kan håndtere CRC-checksumsberegning og verifikation:

http://rapidcrc.sourceforge.net (Windows XP 32bit)

http://www.ov2.eu/programs/rapidcrc-unicode (Windows 7 32bit/64bit)

SGML

Standard Generalized Markup Language

Et standardiseret sprog til at organisere og kode elementer og data i et dokument.

SGML angiver ikke nogen bestemt formatering, men udelukkende reglerne for, hvordan de enkelte elementer skal kodes.

HTML er et velkendt kodningssprog under SGML. HTML-koderne angiver så, hvordan de enkelte elementer skal fremvises, når den HTML-kodede fil indlæses i en (Internet-)browser.

Shaped CD

(EN/DK: formet CD)

En lille specialfremstillet CD-ROM, der bruges som reklame eller visitkort.

CD'en er formet, så den udgør silhuetten af en figur, der reklamemæssigt forstærker det indeholdte budskab.

Her i år 2016 er det sjældent at se en "Shaped CD". Derimod benyttes der mere og mere forskellige ting (figurer, nøgleringe m.m.) der indeholder et USB-lagermedie (Se USBdrev).

Se mere under CD-ROM

shareware

(EN/DK: share-ware; share: dele; ware: en vare, isenkram).

Shareware er software som programmøren gratis stiller til rådighed for alle i en tidsbegrænset prøveperiode. "Shareware" betegner altså mere en markedsføringsmetode end selve softwaren.

Shareware er kendetegnet ved at det:

Se også open source, freeware og adware.

SHF

Super High Frequency.

Se radio-frekvens.

SI

Forkortelse for Fransk: "Système International d'Unités" (Engelsk: "International System of Units").

Internationalt system for (måle)enheder, der benyttes i f.eks. videnskab.

BIPM "Bureau International des Poids et Mesures"  (Engelsk: "The International Bureau of Weights and Measures") håndterer international sammenhæng imellem standarder, der berører måleenheder m.m.

Se mere om angivelse af diverse enheder på: http://www.bipm.org/en/home/

Se også mere om SI på "National Institute of Standards and Technology" (NIST).

Se også decimale præfiks og binære præfiks.

SIM

Subscriber Identity Module (abonnent identitets modul)

Et SIM-kort er et lille flytbart kort, der gemmer en (elektronisk) nøgle, der bruges til at identificere en abonnent på mobiltelefoni-enheder (såsom mobiltelefoner og computere).

SIM-kortet giver brugerne mulighed for at benytte forskellige telefoner ved blot at flytte SIM-kortet fra den ene mobiltelefon til den anden.

Et SIM-kort indeholder:

SIMO

Single-Input Multiple-Output (EN/DK: enkelt-input flere-output; enkelt-indgang flere-udgange).

Se MIMO.

Simultaneous dual band

(EN/DK: Samtidigt dobbelt (frekvens)bånd)

Betegner trådløst netværksudstyr, der samtidigt kan oprette radiolinks på både 2,4 og 5 GHz.

Se også Dual band.

Se eventuelt WLAN og 802.11.

skærm

Skærm (1)

En flade (typisk af glas eller plastik) på et elektronisk apparat, som viser resultater og informationer fra apparatet til brugeren.


Skærm (2)

En data-skærm.

Et elektronisk apparat, som i grafisk eller tekstbaseret form fremviser data fra f.eks. en computer.

En dataskærm er opbygget på samme måde som et fjernsyn, blot er dataskærmen tilpasset til at vise data fra en computer, mens fjernsynet er tilpasset til at vise film og udsendelser, der sendes som tv-signaler.

Se også skærmstørrelser og monitor.


Skærm (3)

En elektrisk skærm på et kabel eller et elektronisk udstyr.

Se også koaksialkabel.

skærmstørrelser

Skærmstørrelser (for computer-, video- og tv-skærme) måles diagonalt. Det vil sige fra skærmens øverste venstre hjørne til skærmens højre nederste hjørne (og kun glas/billedfladen).

Tendensen går imod større og større skærme. Nedenstående kan bruges som retningslinjer for hvilken skærmstørrelse, der er passende til dit behov. En stor skærm kan godt virke "uoverskuelig", hvis man sidder for tæt på den. Et SDTV-billede kan godt virke lidt "mudret", hvis man sidder tæt på en stor fladskærm.

Den mest behagelige afstand til en fladskærm, der benyttes til tv og video, er med en betragtningsvinkel imellem 32° og ca. 16° fordi:

32° svarer ca. til en betragtningsafstand på 1,75 x skærmbredden.

16° svarer ca. til en betragtningsafstand på 3,50 x skærmbredden.

Tegningen herunder viser forskellige betragtningsvinkler og deres kendetegn.

 

Tabellen nedenfor viser en sammenligning imellem skærmformaterne 5:4 (pc monitor), 4:3 ("gamle" tv-apparater) og 16:9 (tv-apparater med bredskærm), samt "bedste gæt" på en komfortabel betragtningsafstand til en HDTV-skærm i 16:9 format, 1920x1080 px.

Format     5:4 5:4   4:3 4:3   16:9 16:9   16:9 16:9
Diagonal
skærm-
størrelse
i tommer.
Diagonal
skærm-
størrelse
i cm.
  Bredde
i cm
Højde
i cm
  Bredde
i cm
Højde
i cm
  Bredde
i cm
Højde
i cm
  HDTV

Maksimum
komfortabel
betragtnings-
afstand i m

(16°)

HDTV

Minimum
komfortabel
betragtnings-
afstand i m

(32°)

10 25,4   19,8 15,9   20,3 15,2   22,1 12,5   0,77 0,39
11 27,9   21,8 17,5   22,4 16,8   24,4 13,7   0,85 0,43
12 30,5   23,8 19,0   24,4 18,3   26,6 14,9   0,93 0,47
13 33,0   25,8 20,6   26,4 19,8   28,8 16,2   1,01 0,50
14 35,6   27,8 22,2   28,4 21,3   31,0 17,4   1,09 0,54
15 38,1   29,8 23,8   30,5 22,9   33,2 18,7   1,16 0,58
16 40,6   31,7 25,4   32,5 24,4   35,4 19,9   1,24 0,62
17 43,2   33,7 27,0   34,5 25,9   37,6 21,2   1,32 0,66
18 45,7   35,7 28,6   36,6 27,4   39,8 22,4   1,39 0,70
19 48,3   37,7 30,1   38,6 29,0   42,1 23,7   1,47 0,74
20 50,8   39,7 31,7   40,6 30,5   44,3 24,9   1,55 0,78
21 53,3   41,7 33,3   42,7 32,0   46,5 26,2   1,63 0,81
22 55,9   43,6 34,9   44,7 33,5   48,7 27,4   1,70 0,85
23 58,4   45,6 36,5   46,7 35,1   50,9 28,6   1,78 0,89
24 61,0   47,6 38,1   48,8 36,6   53,1 29,9   1,86 0,93
25 63,5   49,6 39,7   50,8 38,1   55,3 31,1   1,94 0,97
26 66,0   51,6 41,3   52,8 39,6   57,6 32,4   2,02 1,01
27 68,6   53,6 42,8   54,9 41,1   59,8 33,6   2,09 1,05
28 71,1   55,5 44,4   56,9 42,7   62,0 34,9   2,17 1,09
29 73,7   57,5 46,0   58,9 44,2   64,2 36,1   2,25 1,12
30 76,2   59,5 47,6   61,0 45,7   66,4 37,4   2,32 1,16
31 78,7   61,5 49,2   63,0 47,2   68,6 38,6   2,40 1,20
32 81,3   63,5 50,8   65,0 48,8   70,8 39,8   2,48 1,24
33 83,8   65,5 52,4   67,1 50,3   73,1 41,1   2,56 1,28
34 86,4   67,4 53,9   69,1 51,8   75,3 42,3   2,64 1,32
35 88,9   69,4 55,5   71,1 53,3   77,5 43,6   2,71 1,36
36 91,4   71,4 57,1   73,2 54,9   79,7 44,8   2,79 1,39
37 94,0   73,4 58,7   75,2 56,4   81,9 46,1   2,87 1,43
38 96,5   75,4 60,3   77,2 57,9   84,1 47,3   2,94 1,47
39 99,1   77,4 61,9   79,2 59,4   86,3 48,6   3,02 1,51
40 101,6   79,3 63,5   81,3 61,0   88,6 49,8   3,10 1,55
41 104,1   81,3 65,1   83,3 62,5   90,8 51,1   3,18 1,59
42 106,7   83,3 66,6   85,3 64,0   93,0 52,3   3,26 1,63
43 109,2   85,3 68,2   87,4 65,5   95,2 53,5   3,33 1,67
44 111,8   87,3 69,8   89,4 67,1   97,4 54,8   3,41 1,70
45 114,3   89,3 71,4   91,4 68,6   99,6 56,0   3,49 1,74
46 116,8   91,2 73,0   93,5 70,1   101,8 57,3   3,56 1,78
47 119,4   93,2 74,6   95,5 71,6   104,0 58,5   3,64 1,82
48 121,9   95,2 76,2   97,5 73,2   106,3 59,8   3,72 1,86
49 124,5   97,2 77,7   99,6 74,7   108,5 61,0   3,80 1,90
50 127,0   99,2 79,3   101,6 76,2   110,7 62,3   3,87 1,94
51 129,5   101,2 80,9   103,6 77,7   112,9 63,5   3,95 1,98
52 132,1   103,1 82,5   105,7 79,2   115,1 64,8   4,03 2,01
53 134,6   105,1 84,1   107,7 80,8   117,3 66,0   4,11 2,05
54 137,2   107,1 85,7   109,7 82,3   119,5 67,2   4,18 2,09
55 139,7   109,1 87,3   111,8 83,8   121,8 68,5   4,26 2,13
56 142,2   111,1 88,9   113,8 85,3   124,0 69,7   4,34 2,17
57 144,8   113,1 90,4   115,8 86,9   126,2 71,0   4,42 2,21
58 147,3   115,0 92,0   117,9 88,4   128,4 72,2   4,49 2,25
59 149,9   117,0 93,6   119,9 89,9   130,6 73,5   4,57 2,29
60 152,4   119,0 95,2   121,9 91,4   132,8 74,7   4,65 2,32
61 154,9   121,0 96,8   124,0 93,0   135,0 76,0   4,73 2,36
62 157,5   123,0 98,4   126,0 94,5   137,3 77,2   4,81 2,40
63 160,0   125,0 100,0   128,0 96,0   139,5 78,5   4,88 2,44
64 162,6   126,9 101,6   130,0 97,5   141,7 79,7   4,96 2,48
65 165,1   128,9 103,1   132,1 99,1   143,9 80,9   5,04 2,52
66 167,6   130,9 104,7   134,1 100,6   146,1 82,2   5,11 2,56
67 170,2   132,9 106,3   136,1 102,1   148,3 83,4   5,19 2,60
68 172,7   134,9 107,9   138,2 103,6   150,5 84,7   5,27 2,63
69 175,3   136,9 109,5   140,2 105,2   152,8 85,9   5,35 2,67
70 177,8   138,8 111,1   142,2 106,7   155,0 87,2   5,43 2,71

 

Bemærk:

Selvom en tv/monitorskærm får højere opløsning, end ovenstående eksempel med en HDTV-skærm i 16:9 format, 1920x1080 px, så vil forholdene for betragtningsvinklen ikke ændre sig i praksis. Begrænsningen for betragteren ligger i det menneskeliges øjes sideværts bevægelighed på maksimalt 32°, samt at øjet ikke kan opfatte objekter mindre end 1 bueminut (=1/60 grad). Den større opløsning i et UHDTV giver ikke vores øjne mulighed for at skelne de meget små pixels, med mindre man er alt for tæt på skærmen (dvs. betragtningsvinkel >32°). Det er den samlede UHDTV-teknik, der bevirker at billedet fremstår bedre på et UHDTV, end på et HDTV.

Se mere om dette under UHDTV.

SLF

Super Low Frequency. (EN/DK: super lav frekvens).

Se radio-frekvens.

Smart Grid

(EN/DK: smart net; intelligent/klogt net).

Betegner et strømforsyningsnet til bolig eller industri (230, 400, 10.000 VAC eller mere), der kan tilpasse det aktuelle effektforbrug ved hjælp af styrende datatransmission til og fra forbrugernes tilkoblede apparater.

Dataene til og fra forbrugernes tilkoblede apparater transmitteres internt i bolig eller industrikompleks igennem et såkaldt HAN.

Smartphone

(EN/DK: smart telefon, intelligent/klog telefon).

En smartphone er en (voldsom) teknisk videreudvikling af en gammeldags mobiltelefon. En smartphone er nærmere en håndholdt computer, end en telefon. Den indeholder et operativsystem (OS) og hardware (HW), der kan håndtere:

SMB

Server Message Block (EN/DK: server meddelelse(s) blok).

En application-layer (se OSI modellen) netværksprotokol. Den bruges til at give delt adgang til filer, printere, serielle porte, og diverse meddelelser mellem noder på et netværk.

SMB omtales til tider som "Microsoft Windows Network". SMB er det samme som CIFS (Common Internet File System).

SMD

Surface-Mount Device (EN/DK: overflade monteret udstyr/enhed).

Elektroniske komponenter, der er beregnet til at montere direkte på oversiden af et printkort (PCB, et elektronisk kredsløbskort).

Teknikken betegnes med Surface-Mount Technology (SMT), og der anvendes flere special-maskiner til fremstilling af kredsløbskortet, samt til montage og lodning af komponenterne.

Billedet herunder viser en lille del af et PCB, der er monteret med SMD-komponenter.

Bemærk især:

SMD-komponenter er meget små, og det er ikke alle komponenter, der kan laves som SMD. Se f.eks. kondensatorerne rundt i den øverste kant af billedet (C88, C89, C84, man kan lige se bunden af dem). Det er kondensatorer, der skal kunne lagre så store mængder af energi, at de ikke kan laves fysisk mindre. De er konstrueret med ben, der stikkes igennem printkortet. Benene fastloddes til printbanerne på undersiden.

Se et billede af hele printkortet under PCB.

Se også SMD mærkning.

SMD mærkning

I nyere udstyr benyttes der en SMD-udgave (overflademonteret) af de fleste passive komponenter. På grund af komponenternes størrelse er de enten ikke mærkede med værdier, eller også er værdien skrevet med alfanumeriske tegn (bogstaver og tal).

SMD-modstande er ofte mærkede. De mærkes med tal og bogstaver, der efter forskellige systemer angiver modstandsværdien. Nedenfor ses eksempler på flere forskellige systemer.

3 cifre

I en populær mærkningsmetode for modstande indeholder 3 cifre på komponenten, der følger samme systematik som farvemærkningen af modstande. De 2 første cifre angiver værdien, og det sidste er en multiplikator; en potensværdi til 10. Et R erstatter et decimalkomma.

4 cifre

Der findes også en 4-ciffer mærkning. Den benyttes til modstande med 1% tolerance. De 3 første cifre angiver værdien, og det sidste er en multiplikator; en potensværdi til 10. Et R erstatter et decimalkomma.

2742 er = 274 x 102 = 27.400 Ohm.

Præfiks symboler

Præfiks symboler ses også anvendt, som erstatning for et decimalkomma (især ved modstande):

EIA's E96 SMD alfanumeriske kode

Ovenstående mærkningssystemer er ikke fastlagt ved en standard. Mens EIA's system er.

EIA's mærkningssystem anvender koder, der bygger på EIA's E96-værdirække (se Modstande Standardværdier).

Værdiangivelsen består af 3 alfanumeriske tegn. De 2 første cifre angiver værdiens placering i E96-rækken, mens det sidste bogstav angiver  en multiplikator; en potensværdi til 10.

Kode E96
01 100
02 102
03 105
04 107
05 110
06 113
07 115
08 118
09 121
10 124
11 127
12 130
13 133
14 137
15 140
16 143
Kode E96
17 147
18 150
19 154
20 158
21 162
22 165
23 169
24 174
25 178
26 182
27 187
28 191
29 196
30 200
31 205
32 210
Kode E96
33 215
34 221
35 226
36 232
37 237
38 243
39 249
40 255
41 261
42 267
43 274
44 280
45 287
46 294
47 301
48 309
Kode E96
49 316
50 324
51 332
52 340
53 348
54 357
55 365
56 374
57 383
58 392
59 402
60 412
61 422
62 432
63 442
64 453
Kode E96
65 464
66 475
67 487
68 499
69 511
70 523
71 536
72 549
73 562
74 576
75 590
76 604
77 619
78 634
79 649
80 665
Kode E96
81 681
82 698
83 715
84 732
85 750
86 768
87 787
88 806
89 825
90 845
91 866
92 887
93 909
94 931
95 953
96 976
EIA E96 SMD alfanumerisk kode
Bogstav
kode
Multiplikator Decimal
multiplikator
Z 10-3 0,001
Y eller R 10-2 0,01
X eller S 10-1 0,1
A 100 1
B eller H 101 10
C 102 100
D 103 1000
E 104 10000
F 105 100000

smiley

Se emoticon.

SMPS

Switched-Mode Power Supply (EN/DK: kontakt-funktion strøm forsyning).

En strømforsyning, der har til opgave at forsyne et elektronisk apparat med den rette mængde strøm og spænding. Strømforsyningsdelen kan både være indbygget i apparatet eller være tilsluttet som en ekstern enhed. Typisk skal en strømforsyning ensrette og nedregulere den 230 V AC spænding, der findes i vores boligs el-forsyning, til en lavere DC-spænding (5-60 V DC), der passer til det elektroniske apparats komponenter.

En SMPS er en type strømforsyning, der benytter en teknologi, hvor der indgår en "kontaktfunktion", der styres af en spændingsniveaumåler. Kontakten er elektronisk. Den sluttes/brydes med meget høj hastighed (1 til 10 µs). Det er forholdet imellem den tid kontakten er sluttet og den tid som kontakten er brudt, der giver en gennemsnitlig spændingsværdi, som kontrolleres af spændingsmåleren.

Smishing

(udtales: smishing)

Ordet Smishing er afledt af SMS og Phishing. Smishing er en svindelform, der via SMS, forsøger at lokke dig til at afgive oplysninger, så svindlerne kan misbruge din identitet. Det kan f.eks. være dine kreditkortoplysninger eller dit brugernavn og password til en eller anden tjeneste på Internettet.

I starten foregik denne type svindel vi e-mail, men samtidigt med at antallet af smartphones er stigende, så er forsøg på svindel via SMS også stigende.

Svindleren sender en SMS til din mobiltelefon (Phishing benytter e-mail), hvor de udgiver sig for at være din bankforbindelse, Nets.dk, Nem-ID eller lignende. Du skal "blot" lige indtaste dit kreditkortnummer og din kode, eller sende et billede af dit Nem-ID kodekort og din kode til deres hjemmeside. De påstår at de blot vil sikre sig, at det er de korrekte oplysninger, du bruger. Svindleren truer typisk også med at du skal skynde dig, ellers vil din konto og dit kort blive spærret. Det er selvfølgelig for, at du ikke skal nå at overveje om det er smart at gøre det, som svindleren vil have dig til.

I SMS'en vil der være et link til en hjemmeside, som ligner den du kender fra din bank, men ak! Det er en falsk hjemmeside, som tilhører svindleren. Straks efter, at du har indtastet dine data, vil han tømme din konto for alt!! Typisk vil svindleren forsøge at få dig til at tage et billede af dit kodekort til Nem-ID, samt afsløre din adgangskode eller videresende en engangskode m.m.

Vær opmærksom, hvis du modtager en SMS angående dit Visa eller MasterCard.

Ved handel på Internettet med internationale betalingskort (f.eks. VISA og Mastercard) kræves der ofte en ekstra engangskode for at kunne gennemføre betalingen. Engangskoden sendes til kortholderens mobiltelefon via SMS. En hel del personer har oplevet, at de bliver kontaktet om en engangskode via SMS, uden at de selv er ved at gennemføre en betaling. Dette sker netop, når kriminelle er ved at misbruge deres betalingskort til at handle på nettet.

Almindeligt forløb for en betaling

En normal betaling med kreditkortet foregår således:

 1. Du har netop indtastet dit navn og kortnummer og et eventuelt ekstra nummer fra kortets bagside.
 2. Du skal nu godkende betalingen. Du bliver bedt om at indtaste en engangskode, som du vil modtage om lidt via SMS (kortudstederen kender dit telefonnummer i forvejen).
 3. På din telefon modtager du en SMS, der indeholder engangskoden.
 4. Engangskoden indtastes på betalingssiden og betalingen gennemføres (hvis det er den rigtige kode).

Bemærk at du udelukkende modtager en engangskode, når der er ved at blive gennemført en betaling med dit kreditkort. Hvis du ikke selv er ved at betale noget med dit kreditkort, når du modtager engangskoden, så er der en anden, der er ved at benytte dit kreditkort.

forløb for svindel med en betaling

Svindleren, der har fået fat i dine kortdata, gør således:

 1. Svindleren har på en eller anden måde fået fat i dine data fra dit kreditkort og dit telefonnummer.
 2. Svindleren, der vil misbruge dit kreditkort til at betale på Internettet, har netop indtastet dit navn og kortnummer og et eventuelt ekstra nummer fra kortets bagside.
 3. Svindleren skal nu til at godkende betalingen. Han ved at han vil blive bedt om at indtaste en engangskode, som du vil modtage fra din kortudsteder om lidt via SMS (kortudstederen kender dit telefonnummer i forvejen).
 4. Svindleren sender en SMS til dig. Hans SMS indeholder dit korrekte navn og dit 16 cifrede kortnummer, og beskriver at du om lidt vil modtage en engangskode, som du skal sende som svar på svindlerens SMS. Hvis du ikke gør det, vil din konto blive spærret i 14 dage (eller en anden trussel).
 5. Efter et lille øjeblik modtager du (ganske rigtigt!) en ægte SMS fra Nets (dit kreditkortselskab) med en engangskode.
  Du modtager engangskoden fordi der er ved at blive gennemført en betaling med dit kreditkort, men svindleren håber at du tror på den første SMS.
 6. Du skynder dig (håber svindleren) at sende engangskoden tilbage til ham.
 7. Han indtaster engangskoden (mens han griner) på betalingssiden og betalingen gennemføres med dine penge.

Bemærk at du udelukkende modtager en engangskode, når der er ved at blive gennemført en betaling med dit kreditkort. Hvis du ikke selv er ved at betale noget med dit kreditkort, når du modtager engangskoden, så er der en anden, der er ved at benytte dit kreditkort. Videresend ALDRIG engangskoden vi SMS; den skal udelukkende benyttes af dig på en sikret betalingsfunktion på en hjemmeside på Internettet.

Advarsel

Engangskoden skal aldrig afgives via SMS, men derimod indtastes på den internetside, hvor der er ved at blive gennemført en betaling. Engangskoden skal kun anvendes, hvis du selv er ved at foretage et køb på Internettet i netop det øjeblik, hvor du modtager SMS'en.

Sund skepsis: Alle, der uopfordret henvender sig til dig om pengesager eller din identitet, vil som udgangspunkt altid tage dine penge; de vil ikke give dig penge (hvad skulle de ellers selv leve af?).

Reager aldrig på disse henvendelser (SMS, papir eller e-mail), og klik ikke på links i e-mails og SMS'er fra mennesker, du ikke kender.

Du kan være helt sikker på at alle der uopfordret skriver eller ringer til dig for, at få dine kontonumre, kreditkortnumre, brugernavne eller passwords/adgangskoder, udelukkende har kriminelle hensigter.

SMS

Short Message Service (EN/DK: kort meddelelse tjeneste).

En tekstbaseret tjeneste, der benyttes til at udveksle korte beskeder imellem to GSM-mobiltelefoner. En SMS-meddelelse kan indeholde op til 160 karakterer.

Note:

SMS er en af verdens langsomste kommunikationsformer, og typisk også en af de dyreste, når man ser på den informationsmængde, der overføres pr. SMS. Hvis man ringer op og bruger det samme beløb på samtaletid, som en SMS "samtale" koster, så kan der udveksles langt mere information ved en samtale end ved at udveksle nogle SMS'er. Samtidigt undgås de værste misforståelser, idet en samtale også indeholder tonefald m.m., der afslører personens hensigt og psykiske tilstand. På trods af dette, er SMS kolossalt populær blandt stort set alle mobiltelefonbrugere, der sender milliarder af SMS'er til hinanden hvert år.

.... og ja, jeg sender selv SMS'er, og spilder dermed både tid og penge! Jeg har endnu ikke helt forstået hvorfor :-).

Se også Smishing (Forsøg på svindel via SMS).

SMS Phishing

Forsøg på svindel via SMS.

Se Smishing

SMTP

Simple Mail Transfer Protokol (EN/DK: Simpel Post overførsels Protokol) er en protokol, der benyttes til at sende e-mail.

Serveren man kontakter for at sende e-mail består af en kraftig computer, der udfører et program til håndtering af e-mail-afsendelse. Programmet er en MTA (Mail Transfer Agent), mens programmet, du benytter til at afsende en e-mail, er en MUA (Mail User Agent). En kendt "MUA" er f.eks. Microsoft Outlook Express.

Forbindelsen til en SMTP-server oprettes standard via TCP port 25 til at kontakte serveren, og der kræves ofte et brugernavn og en adgangskode for at få adgang.

SMTP-serveren drives sædvanligvis af den virksomhed, der leverer din internetforbindelse (din ISP). 

Se også POP3 og SMTP AUTH.

SMTP AUTH

Simple Mail Transfer Protokol Authentication (EN/DK: Simpel Post overførsels Protokol med godkendelse).

En udvidelse til SMTP, som gør det muligt at identificere brugeren, som vil afsende e-mails via e-mail-serveren.

Hvis e-mail-serveren bruger AUTH, så skal brugeren logge på serveren med et brugernavn og en adgangskode, for at kunne afsende e-mails.

software
(SW)

(EN/DK: soft-ware; soft: blød, flygtig, skrøbelig; ware: en vare, isenkram).

Software er i "EDB-sprog" en bred betegnelse for de programmer, der afvikles på computer- og data-udstyr. Programmer, som kun eksisterer i computerens hukommelse, mens den er tændt.

De mest kendte programtyper er:

Se også hardware og firmware

solid core

(EN/DK: massiv kerne)

En massiv elektrisk leder i et kabel eller en enkelt isoleret leder. Den elektriske leder er typisk lavet af kobbertråd.

Et kabel med massive ledere er kun velegnet til fastmonterede kabel-installationer. Det kan ikke tåle at blive flyttet rundt på (bukket og bøjet ofte). Ligeledes er det ikke modstandsdygtigt overfor gentagne vibrationer.

Se ledning. Se eventuelt stranded core.

sonisk


(1) sonisk

Af latin sonus = lyd.


(2) sonisk (diverse teknisk- og husholdningsudstyr)

En ikke særligt veldefineret betegnelse, der (mis)bruges til markedsføring af forskelligt udstyr til teknisk brug eller anvendelse i husholdning (f. eks. elektriske tandbørster, der vibrerer hurtigt med børsterne). Det vil typisk sige: Noget, der er relateret til lyd eller vibrationer med en frekvens, der ligger inden for det frekvensområde, som er hørbart for mennesker (20-20.000 Hz for et barn med uspoleret hørelse).


(3) sonisk (fysik)

En veldefineret betegnelse, der anvendes inden for fysik. Her refererer "sonisk" til en bevægelse i gas (luft) eller væske, der bevæger sig med hastigheder over eller under lydens hastighed. Supersonisk er over lydens hastighed og subsonisk er under lydens hastighed.

spam

Spam betegner e-mail, der indeholder (ofte tvivlsomme) tilbud eller reklamer som man får tilsendt uden, at man selv har bedt om det.

Ofte sendes en spam-mail ud til mange tusinde personer samtidigt, og Internettet bliver på den måde "belastet" med at transportere alle disse data rundt i hele verden. For at dæmme lidt op for denne praksis, er der for tiden (år 2004) tale om at masse-forsendelser af en e-mail kun vil blive foretaget, hvis der betales en afgift (porto) pr. stk.

Spam er et stort irritationsmoment for mange mennesker, idet man skal bruge tid (og båndbredde) på at downloade en masse mails, som man absolut ikke er interesseret i.

Spam er forbudt i flere lande bl.a. i Danmark. Ingen respektabel ISP vil tillade, at deres brugere afsender spam fra deres e-mailkonto. Derfor bliver en stor del spam enten afsendt fra en postserver, der er placeret i lande, hvor man ikke ønsker at begrænse afsendelsen af spam, eller fra en postserver, som ikke er sikret imod misbrug fra tredjepart.

Hvorfor hedder det spam?

Spam er oprindeligt betegnelsen for krydret, hakket skinke, der sælges som konserves i dåse. Grunden til at det også er blevet betegnelsen for e-mails, man ikke selv ønsker at modtage skyldes, at komedieserien "Monty Pythons Flying Cirkus" den 15. december 1970 i episode 25 lavede en sketch: Et ægtepar på en restaurant ønsker at undgå spam-kød, men uanset hvad de bestiller, så får de spam, alt imens en flok  vikinger ved et andet bord, lovpriser spam med deres sang. På den måde blev ordet spam synonymt med noget, man absolut ikke ønsker at få - men alligevel får igen og igen.

spoofing

(EN/DK: at narre, fuppe, snyde eller forfalske)

Det at forfalske data, så forfalskeren kan opnå en fordel.

Et typisk eksempel vil være at forfalske indholdet i en e-mails header, så e-mailen ser ud til at være sendt fra en anden person end den, der rent faktisk har afsendt den.

En e-mail består af tekstbaseret dataindhold, men headerens indhold er normalt ikke synligt for modtageren. Dens indhold "oversættes" af e-mail-programmet og de vigtigste dele præsenteres for brugeren i let tilgængelig form (afsender, modtager emne m.m.). Headeren indholder (normalt) data, der entydigt identificerer afsenderens netværk, pc og meget mere.

De fleste e-mail programmer kan vise indholdet af en e-mails header ved at vælge "Vis meddelelseskilde" eller noget lignende. Se dit e-mail-programs vejledning.

sporadisk

Betegnelse for gentagelser uden systematik.

En sporadisk hændelse, er en hændelse, der forekommer gentagne gange uden tidsmæssig systematik imellem hændelsernes forekomst.

Sporadisk er det modsatte af periodisk.

Eksempel

Lynnedslag sker sporadisk.

Solopgang sker periodisk.

spyware

Software som spionerer på din computer. Det kan f.eks. overvåge, hvilke sider du besøger på Internettet, snuppe dine passwords m.m.

Spyware "lever" ofte i det skjulte, og ønsker ikke at gøre opmærksom på sig selv; det skal jo kunne samle oplysninger om dig og din computer, uden at du opdager det. Når det har fundet hvad det søger, så kan det enten sende oplysningerne videre til en server på Internettet, eller det kan gemme dem på computeren, mens det venter på at blive kontaktet af sin skaber via Internettet.

Grænsen imellem ondsindet spyware, adware, og virus er ofte svær at definere. De benytter omtrent samme metoder for at sprede sig, samt til at holde sig aktive i den berørte computer. Sædvanligvis er de blevet installeret og aktiveret uden at brugeren ønsker det.

Se også adware og virus.

SSD

Solid-State Drive (EN/DK: fast tilstand drev).

En harddisk som benytter solid state teknologi til lagring af blivende data. "Solid state" betegner en teknik, hvor apparatets funktion udføres udelukkende ved hjælp af elektriske signaler og elektroniske halvleder-kredsløb. De fleste SSD'er benytter flash-hukommelse, der bevarer de lagrede data, selv uden strømforsyning.

Note

Den traditionelle harddisk benytter et roterende magnetisk-pladelager til lagring af blivende data (elektromekanisk teknologi).

En SSD er meget modstandsdygtig overfor fysiske stød. Den støjer ikke, og har meget lave læse/skrive-tider (den er meget hurtig til at læse og skrive data). SSD'er bruger typisk samme interface som almindelige harddiske (SATA). Der findes dog SSD'er, som monteres i et PCIe-slot (et udvidelsesstik på en computers bundkort).

Et "hybrid-drev" er en harddisk, som kombinerer funktionerne i en tradionel elektromekanisk harddisk og en SSD i én enhed. Det vil sige at den indeholder en SSD, som midlertidigt opbevarer data ved skrivning/læsning på harddisken. SSD'en indeholder kopier af data, der bruges tit, mens data, der ikke bruges så tit, udelukkende gemmes på det magnetiske (og langsomme) pladelager. På den måde opnås der meget korte læse/skrive-tider for data, der benyttes tit. Det kan f.eks. være dele af operativsystemet, så brugeren oplever en betydeligt hurtigere computer, end hvis der blev anvendt en almindelig elektromekanisk harddisk.

Faldende hastighed og begrænset holdbarhed

Flashram har begrænset holdbarhed, idet den enkelte hukommelsescelle nedslides for hver gang der skrives data til den; også kaldet en p/e cycle (en program/erase cycle = et programerings- / sletnings- gennemløb).

Der sker også en påvirkning af nabo-cellerne, når en flash-celles indhold læses. Nabocellen, til den celle der læses, vil altså gradvis miste sin information. Heldigvis kan kontrollerkredsløbet modvirke dette ved at holde øje med hvor læsningerne foretages og så opfriske de lagrede data i nabocellerne, hvis det er nødvendigt.

Et nyt SSD vil modtage og lagre data med meget stor hastighed fordi flash-cellerne er "tomme og skrivbare", men med tiden vil alle dataceller være benyttet, og de skal dermed "tømmes" inden de igen kan benyttes til nye data. Sletningen/tømningen tager tid, og dermed vil lagrings-hastigheden falde. Stort set alle SSD'er indeholder dog et SDRAM cache-lager. Der bevirker at brugeren ikke oplever hastighedsfaldet helt så drastisk. Med tiden vil flashcellerne begynde at fejle og nogle af dem vil blive blokeret af drevets kontroller, så brugeren (forhåbentligt) ikke oplever datatab. Drevet har dermed ikke den fulde lagerkapacitet mere, og enden af drevets livscyklus er nået. Dette punkt beskrives af en værdi, der kaldes Total Bytes Written (TBW)

Forventet livscyklus, hvor disken fungerer pålideligt og har fuld lagerkapacitet, opgives som Total Bytes Written (TBW) og er f.eks. (kilde: Kingston SSDnow):

SSD lagerkapacitet

GB

TBW

TB

60 32
120 64
240 128

Hvilket svarer til ca. 533 overskrivninger af de samme lagringsceller. Det lyder ikke af så mange gange, men det vil altså tage en typisk computerbruger over 5 år at nå dette punkt, selv på den "lille" SSD. Kontroller-kredsløbet, der er indbygget i SSD'et, håndterer selv fordelingen af skriveoperationerne til de "til-enhver-tid" mest hensigtsmæssige flashceller, og sørger for ikke at benytte defekte celler. Brugeren vil altså ikke mærke noget til alt dette, men kan benytte sit SSD indtil det giver helt op.

Note

Alle lagermedier svigter før eller siden; - især hvis de indeholder meget vigtige data! ;-)

Husk at sikkerhedskopiere dine vigtige data, inden dit drev svigter.

Undgå defragmentering af SSD.

En SSD harddisk skal aldrig defragmenteres. Den bliver ikke hurtigere af at blive defragmenteret, og det vil forkorte diskens levetid. Den måde, som en SSD skriver og læser data på, bevirker at den ikke bliver langsommere af at være fragmenteret. Skrive/læse-hastigheden er ens til og fra alle hukommelsceller, uanset om de ligger i rækkefølge eller ej.

SSHD

Solid-State Hybrid Drive (EN/DK: fast tilstand hybrid drev).

En harddisk, der indeholder en kombination af en SSD og en HDD. Det vil sige en harddisk som både benytter solid state teknologi og roterende magnetisk pladelager til lagring af blivende data.

SSHD'er bruger typisk samme interface som almindelige harddiske (SATA).

En SSHD, også kaldet et "hybrid-drev", er en harddisk, som kombinerer funktionerne i en traditionel elektromekanisk harddisk og en SSD i én enhed. Det vil sige at den indeholder en SSD, som midlertidigt opbevarer data ved skrivning/læsning på harddisken. SSD'en indeholder kopier af data, der bruges tit, mens data, der ikke bruges så tit, udelukkende gemmes på det magnetiske (og langsomme) pladelager. På den måde opnås der meget korte læse/skrive-tider for data, der benyttes tit. Det kan f.eks. være dele af operativsystemet, så brugeren oplever en betydeligt hurtigere computer, end hvis der udelukkende blev anvendt en almindelig elektromekanisk harddisk.

Note

Set i forholdet til en SSD, så er SSHD ikke slået igennem som den helt store salgssucces (i år 2017). Det kan være det vil ændres med tiden (Vi afventer forbrugernes valg fremover).

SSID

Service Set Identifier. (EN/DK: tjeneste apparat tilslutningsnavn).

Netværksnavnet for et trådløst datanetværk (WLAN).

SSL

Secure Socket Layer (EN/DK: sikkert (be)holder lag).

Sikkerheds dataprotokol.

Se TLS (som er afløseren for SSL).

STB

(set-top boks)

(set-top box)

(STU)

Set-top Box Dansk: Set-top boks (EN/DK: Set-top: noget der udgør den øverste del af et sæt, her et "television set"; box: boks, kasse eller æske). En STB er det samme som en "digital modtage boks".

Et ekstra apparat, der kan omdanne et digitalt modtaget billede-/lyd-signal til et signal, der via et kort kabel kan sendes videre til et tv.

En set-top boks er en kompakt, specialiseret computer, der indeholder en eller flere mikroprocessorer, der modtager digitale signaler og omsætter dem til signaler, der kan vises på et tv-apparat eller en (video)monitor.

Man skal bruge en set-top boks for at kunne modtage digitale tv-programmer på sit "gamle" analoge fjernsyn, eller for at modtage betalingsprogrammer.

Set-top bokse, der anvendes sammen med "gamle" fjernsynsapparater, tilsluttes typisk til fjernsynet via et SCART-kabel.

Set-top bokse, der anvendes sammen med nye fjernsynsapparater, der kan håndtere digitale signaler, tilsluttes typisk til fjernsynet via et HDMI-kabel.

Se også tuner.

Note:

En set-top boks betegnes også med  Set-top Unit (STU), men den mest almindelige betegnelse er Set-top Box (STB).

stigetid

(Engelsk: rise time)

Stigetid er et begreb, der anvendes ved både digitale og analoge elektriske signaler. Det er den tid, det tager for et signal at hæve spændings- eller strøm-niveauet fra et niveau til et højere niveau. Signaler med en kort stigetid indeholder dele af en høj frekvens.

Hvis vi undersøger et simpelt digitalt signal lidt nærmere, så vil vi opdage, at når det skifter fra ingen spænding (logisk 0) til fuld spænding (logisk 1), så tager det faktisk lidt tid at skifte tilstanden. Signalet er altså ikke "rent" digitalt. Den tid som et digitalt signal er om at skifte fra 0 til 1 kaldes "stigetiden". Den kan f.eks. være 2 ns ved en frekvens på 1 MHz. Idet der altid er lidt forvrængning af signalet omkring hjørnerne i signalets bund og top, så måles stigetiden typisk imellem 5% og 95% af spændingens topniveau.

Tegningen herunder viser et eksempel på stigetiden for et digitalt signal.

Det digitale signal er altså også analogt, og det påvirkes af de samme faktorer, som det analoge signal.

Impulssignaler

Ved impulssignaler, som f.eks. et lyn, er stigetiden ret interessant. Når en impuls indeholder spændingsstigninger med kort stigetid, vil impulsspændingen også svare til vekselspænding med høj frekvens. På den måde vil små kapaciteter og små induktioner få stor betydning for hvor impulsspændingen søger hen for at etablere et elektrisk kredsløb.

STP

Shielded Twisted Pair (EN/DK: skærmet snoet par). Skærmet kabel.

Betegnelse for et kabel med en bestemt opbygning.

Lederne er snoet i par for at forhindre kablet i at opfange støj fra omgivelserne, og hvert enkelt par er forsynet, med en skærm af tyndt metalfolie. STP-kabler anvendes hovedsageligt til data-installationer.

Skærmen giver kablet stor beskyttelse imod støj, og benyttes i omgivelse med meget elektrisk støj, eller i omgivelser, som er følsomme overfor elektrisk støj fra kablingen.

Dette er ikke en standard-betegnelse, så hvis du vil være helt sikker på hvordan et bestemt kabel er opbygget, så skal du tjekke kablets datablad ved fabrikanten. Se UTP for de standardiserede betegnelser.

Se også UTP, FTP og S-FTP.

stranded core

(EN/DK: trådet kerne)

Flere tynde ledere, der tilsammen udgør en elektrisk leder (se kabel). Den elektriske leder er typisk lavet af 7, 19 eller flere stk. tynde kobbertråde, der er snoet sammen til et tykkere bundt.

Et kabel med "stranded core" ledere er mest velegnet til kabelforbindelser, der skal kunne tåle at blive flyttet rundt på (bukket og bøjet ofte). Det vil også være modstandsdygtigt overfor gentagne vibrationer. Det er f.eks. et løst kabel, der anvendes imellem et vægudtag og en computer.

Se også solid core, kabel og tilledning.

struktureret kabling

Et anvendelsesfleksibelt kablingssystem, der planlægges, så det kan overføre de ønskede signaler.

Struktureret kabling monteres i en bygning således, at kablerne udgår i stjerneform fra et centralt beliggende rum/punkt i bygningen. Det planlægges (struktureres) således, at der f.eks. monteres en "stikblok" med 2-4 stk. 8-polede modulstik alle steder i bygningens lokaler, hvor det kan tænkes, at der i fremtiden vil blive placeret en arbejdsplads, som skal forsynes med telefoni eller data. Der  monteres altså en "overflod" af stik i lokalerne, for på den måde at fremtidssikre kablingen.

Et struktureret kabelsystem kan bestå af en eller flere forskellige typer kabel; f.eks. både UTP og koaksialkabel, men langt de fleste opbygges udelukkende med UTP-kabling beregnet for telefoni og data.

Alle stik er termineret (afsluttet) i det centralt beliggende rum i et krydsfelt, så de nemt kan tages i brug, blot ved at tilslutte det ønskede udstyr med et patch-kabel.

De produkter (stik, kabler, fastgørelsesmaterialer og metoder m.m.), som indgår i et struktureret kabelsystem, udvælges omhyggeligt, så alle komponenter har den rette kvalitet til, at anlægget kan overføre de ønskede signaler. Se cat.

Se også PDS og kabling.

STU

Set-top Unit. Se STB.

Sub-

Orddel, der betyder under eller nedenfor.

Se subwoofer.

Subwoofer

Højttaler, til gengivelse af meget lave frekvenser. Det vil sige frekvenser der er lavere end dem der gengives af en "woofer" (bas- eller dybtonehøjttaler).

Det typiske frekvensområde for en subwoofer er:

Subwooferen er bevidst konstrueret med et begrænset frekvensområde, idet den skal bruges til at understøtte/udbygge lyden fra andre højttalerne, der gengiver de højere frekvenser (200 - 20.000 Hz). Subwoofere anvendes ofte i surround lydanlæg

Det er en udbredt misforståelse at man kan opnå god lyd, når man gemmer sin subwoofer væk under sofaen eller stiller den over i et fjernt hjørne af stuen. For at opnå den bedste lyd skal Subwooferen ofte anbringes et sted inde imellem de 2 fronthøjttaleres placering f.eks. bag ved eller ved siden af skærmen. Dette gælder især, når skæringsfrekvensen for subwooferens lavpassfilter indstilles over 100 Hz. Ved ca. 95 Hz og opefter begynder man at kunne retningsbestemme lyden, og derfor bliver det vigtigt at subwooferen befinder sig imellem de to fronthøjttalere. Den behøver dog ikke at være placeret nøjagtigt midt imellem fronthøjttalerne.

Se også højttaler.

Sustained speed

Dansk: Vedvarende hastighed.

En betegnelse der beskriver den overførselshastighed en harddisk kontinuerligt kan modtage (eller afsende) data med.

Idet der findes 2 helt forskellige situationer for en harddisks modtagelse af data, så findes der også (mindst) to betegnelser for dette. Betegnelserne er ikke standardiserede, så afhængigt af hvilken producent der beskriver sin harddisks dataoverførselshastighed, så benytter de forskellige begreber til at betegne hastigheden. De mest almindelige er "burst" og "sustained".

Tabellen herunder viser et eksempel på specifikationerne for 3 stk. harddiske fra producenten Western Digital. Den maksimale dataoverførselshastighed "Data transfer rate (max)" skal tydes som følgende:

Specifications 1 TB 1 TB 1 TB
Model number WD10EZRX WD10EARX WD10EARS
Interface SATA 6 Gb/s SATA 6 Gb/s SATA 3 Gb/s
Formatted capacity 1,000,204 MB 1,000,204 MB 1,000,204 MB
User sectors per drive 1,953,525,168 1,953,525,168 1,953,525,168
Form factor 3.5-inch 3.5-inch 3.5-inch
Data transfer rate (max)
  Buffer to host (burst)
  Host to/from drive (sustained)

6 Gb/s
150 MB/s

6 Gb/s
110 MB/s

3 Gb/s
110 MB/s
Cache 64 MiB 64 MiB 64 MiB

6 Gb/s ≈ 750 MB/s. Hvis vi blot regner med 64 MB cachelager, så kan SATA-interfacet fylde lageret med data på 85 ms, mens det efterfølgende vil tage 427 ms at få lagerets indhold skrevet over på harddiskens magnetiske lager.

Se også burst speed.

SW

Se software.

Switch

Et data-netværksudstyr (EN/DK: kontakt, omskifter)

En switch benyttes til at opdele et stort netværk i flere dele (segmenter / kollisionsdomæner). En switch har egentligt samme funktion som en bridge, men bridgen kan kun opdele et netværk i to dele, mens switch'en kan opdele det i flere. En switch kaldes også for en multiport bridge.

Den har typisk 4 eller flere porte (indgange/udgange). Hver port tilsluttes hvert sit netværk.

En switch modtager data på den ene port og bedømmer ud fra modtagerens MAC-adresse om de skal sendes videre til en anden port, og i givet fald til hvilken port.

symmetrisk data-forbindelse

Symmetriske dataforbindelser har ens overførselshastighed, uanset i hvilken retning der transporteres data.

Typiske downstream/upstream værdier er:

Velegnet til Internetbrugeren, der tilbyder en servertjeneste

Symmetriske dataforbindelser er velegnede til datatjenester, hvor man kan forudse at datamængden til  brugeren er lige så stor som datamængden fra brugeren. Dette er f.eks. tilfældet, når man både ønsker at bruge sin Internetforbindelse til at hente data fra Internettet, samt at udbyde data til download for  andre internetbrugere (hvis man f.eks. har en web-server eller en FTP-server på sin pc). SDSL er et eksempel på en symmetrisk dataforbindelse.

Se også asymmetrisk dataforbindelse.

Fortsættes

Copyright - © - Ophavsret - Arne Crown

www.infrateket.dk

AP016-1S / 2019-02-10 20:47