En artikel fra: infrateket.dk

Internetforbindelsen - Generelt

Hvis du ønsker at få adgang til Internettet, så skal din pc, have oprettet en dataforbindelse til Internettet. Vi bliver hver dag bombarderet med reklamer om forskellige forbindelser til Internettet, men hvad skal vi vælge, og hvordan skal vi gennemskue alle disse tilbud.

Her kan du finde information om, hvordan du kan få forbindelsen til Internettet, og hvad de forskellige tekniske løsninger består af.

Forbindelsen til Internettet

For at få forbindelse til Internettet, så skal du først have fat i en, der kan levere en dataforbindelse til din pc (typisk i din bolig). Det er en såkaldt "Internet Service Provider" ( ISP). ISP'en kan være en televirksomhed, som f.eks. TDC eller Telia, men det kan også være din antenneforening, dit boligselskab, din el-leverandør eller en virksomhed, der har specialiseret sig i at levere forbindelser til Internettet.

Opkoblingsprincip

Din forbindelse til Internettet går altid igennem din ISP's datanetværk. ISP'ens netværk har forbindelse til Internettet, og via det, har du mulighed for at få forbindelse videre ud til Internettet.

Uanset hvilken leverandør du vælger, så bliver forbindelsen opkoblet som i nedenstående tegning.

  1. er dataforbindelsen internt i din egen bolig. Den kan blot bestå af et enkelt patch-kabel fra dit modem til din pc, være et kablet netværk (LAN) eller et trådløst netværk (WLAN).
  2. er dataforbindelsen fra din bolig til din ISP's netværk. Den bestilles ved din ISP, og det er den vi gennemgår her.
  3. er dataforbindelsen, som giver dig forbindelse videre til Internettet.

Aftalen med din ISP

Udover selve adgangen til Internettet, så tilbydes der ofte adgang til mange andre tjenester som din ISP udbyder fra sit eget datanetværk. Din internetforbindelse er altså mere en blot "en internetforbindelse". Det er en aftale med din ISP om at få leveret adgang til en hel "pakke" af tjenester. Hvad "pakken" indeholder kan du se herunder.

Når du laver en aftale med din ISP, så får du minimum følgende:

Yderligere kan aftalen også indeholde en eller flere andre tjenester, men det er langt fra alle ISP'er, der tilbyder tjenester som f.eks.:

Dataforbindelsen til din ISP

Der kan benyttes mange forskellige typer dataforbindelser for at opnå forbindelse til en ISP. Langt de fleste private hjem dækker behovet for en Internetforbindelse med en kabelforbundet, fast opkoblet forbindelse (ADSL eller Kabelmodem). Hvad du skal vælge, afhænger af dit brugsmønster og din pengepung. Udviklingen af datatransmission går stærkt, og forbindelserne bliver hele tiden bedre og billigere.

De forskellige typer dataforbindelser kan overordnet opdeles i tre grupper:

I de efterfølgende afsnit ser vi lidt nærmere på, hvordan de forskellige typer forbindelser er tilsluttet din pc.

Kabelforbundne stationære forbindelser

Kabelforbundne forbindelser er dataforbindelser, der leveres via et jordkabelnet. Det er enten et telekabelnet, et kabel-tv-net (et antenneanlæg) eller et optisk fibernetværk (lysleder). Kabelsnitfladen afsluttes typisk i et fastmonteret vægudtag, hvortil du kan forbinde et modem. Din pc (eller dit LAN) tilsluttes så modemmet.

ADSL - Via kablet fastnet

ADSL-forbindelse (eller det hurtigere VDSL) via kablet fastnet (kobberkabler i jord) er en meget hurtig forbindelse, der er opkoblet hele tiden. Når din pc tændes, så er den også straks koblet til Internettet.

Det samme kabel kan overføre både en PSTN telefoni-forbindelse og en ADSL-dataforbindelse til Internettet. Du kan vælge en leverandør af din PSTN-telefoni og en anden leverandør af din Internetforbindelse. Spørg din Internetleverandør, hvordan du skal bestille dette. Fastnet telefoni vil nok stille og roligt udgå. Mobiltelefoni og IP-telefoni vil overtage dette marked.

Du kan tale i telefon samtidigt med at du er på Internettet. Tjenesterne påvirker ikke hinanden.

Note

ADSL kan leveres sammen med en ISDN-forbindelse, men det vil normalt være for dyrt i forholdet til dit udbytte.

Set i forholdet til en ADSL-forbindelse med frit dataforbrug til en fast månedlig pris, så vil det tidsafregnet dataforbrug over ISDN blive alt for dyrt og langsomt. ADSL-forbindelsen vil altså normalt blive brugt til data, mens ISDN-forbindelsen udelukkende vil blive brugt til taletelefoni. Hvis du ikke har brug for at have 2 stk. telefonnumre til taletelefoni i din bolig, så afbestil ISDN og få PSTN (eller IP) telefoni i stedet for.

Kabelmodem - Via kabel-TV-anlæg

Kabelmodem-forbindelse via kabel-TV-anlæg er en forbindelse, som tilbydes af de fleste kabel-tv-leverandører. Det er ofte billigere end ADSL, og det virker mindst lige så godt. Det en meget hurtig forbindelse, der er opkoblet hele tiden. Når din pc tændes, så er den også straks koblet til Internettet.

FTTP (lysleder)

Kabelforbindelse via FTTP (lysleder) er en forbindelse, som tilbydes af selskaber, der har etableret store optiske fibernetværk. Det er typisk energiselskaber eller lignende. Det er en løsning, der er ved at vinde indpas i de store byer, men det er en forholdsvis dyr løsning endnu. Det er dog en løsning, der er værd at følge prisudviklingen på, idet forbindelserne er så kraftige at der kan leveres både tv, video, telefoni og datatjenester (f.eks. Internet) via den samme forbindelse.

FTTP er et nyt produkt med en helt ny afsætningsmetode. Typisk kan der leveres en "pakke" med telefoni, Internet og en eller anden form for "kabel-tv", men hele ideen med FTTP er netop at forbrugeren selv indgår aftaler med de enkelte underleverandører om leverance af tv, telefon, internetforbindelse osv.

Det er ofte meget svært at gennemskue den faktiske pris og funktion i de tilbud som leverandørerne tilbyder. Det er især leverancen af tv-programmer, der prismæssigt er svær at gennemskue, mens der ikke er tvivl om Internetforbindelsen.

Se mere i Teknisk Leksikon under FTTP.

Tegningen herunder viser en fiber-netværksforbindelse. Det er lidt forskelligt, hvad den enkelte fiberleverandør kan tilbyde, men tegningen herunder viser et bredt udvalg.

Antennesignalet kan både indeholde signaler for digitalt tv og analogt tv, samt FM radioprogrammer, men husk at spørge din leverandør om, hvilke muligheder der er.

Foruden dataforbindelsen til din ISP, så viser ovenstående tegning også leverance af tv-programmer og IP-telefoni (der benyttes som PSTN ved hjælp af dine gamle fastnet-telefoner). Det vil ofte være økonomisk interessant at få leveret dette via fibernetværket. Tv kan leveres via flere forskellige tekniske løsninger:

Det er meget forskelligt, hvilken løsning den enkelte fibernetværksleverandør benytter. Nogle leverer alle tre tv-signaltyper, mens andre udelukkende leverer den ene.

Bemærk

Det er meget svært at få præcise oplysninger fra den enkelte udbyder om, hvilken løsning de bruger for leverance af tv via FTTP; både prismæssigt og teknisk. De arbejder dog løbende med at forbedre informationen på deres hjemmesider, så nærlæs informationen der, inden du bestiller.

Husk at spørge om:

Trådløse stationære forbindelser

Trådløse stationære forbindelser er forbindelser, hvor en del af dataforbindelsen foretages via radiosignaler. Forbindelsen er  beregnet til stationært brug, men nogle af dem kan dog flyttes og sættes op et andet sted, blot der er senderdækning i området.

Forbindelsen etableres typisk via et fastmonteret udstyr i din bolig, og et modem-lignende udstyr, der kræver strømforsyning fra 230 volt. Din pc (eller dit LAN) tilsluttes så modemmet.

FWA via udendørs antenne

FWA via udendørs fastmonteret antenne, som er rettet imod én bestemt sendermast.

WirelessMAN via indendørs antenne

WirelessMAN opretter forbindelsen via en indendørs antenne, der er indbygget i en ekstern enhed. Den er ikke fastmonteret i din bolig, men kræver blot strømforsyning fra 230 volt. Den kan medtages til et andet sted og bruges der, blot der er dækning fra en sendermast i området (og 230 volt). Din pc (eller dit LAN) tilsluttes så din WirelessMAN-modtager.

Bemærk

Denne type opkobling ser ud til på længere sigt at blive udkonkurreret af mobilnet-forbindelser med 3g, 4G og LTE, men er dog stadig i drift her i år 2015.

WirelesMAN har den fordel at det er et fastpris-produkt, mens mobilnet-forbindelserne er mere eller mindre forbrugsafregnet.

WirelesMAN-udstyr bliver ofte markedsført under betegnelsen WiMAX.

Trådløse mobile forbindelser

Trådløse mobile forbindelser er "ægte" mobile forbindelser, der typisk kan anvendes i hele landet og måske endda mens du transporteres i bil eller tog.

Mobiltelefon - Dialup-forbindelse via GSM.

Dialup-forbindelse via en mobiltelefon med GSM.

Note

Løsningen anvendes kun til meget små datamængder.

Dataforbindelse med 3G, 4G eller LTE er en bedre og hurtigere løsning.

Mobiltelefon - Dataforbindelse via GPRS.

Pakkebaseret dataforbindelse via en mobiltelefon med GPRS.

Note

Løsningen anvendes kun til meget små datamængder.

Dataforbindelse med 3G, 4G eller LTE er en bedre og hurtigere løsning.

Mobiltelefon - Dataforbindelse via 3G, 4G eller LTE

De fleste nyere mobiltelefoner (smartphone), der indeholder hardware for tilkobling til WLAN (WiFi), kan dele sin 3G, 4G eller LTE internetforbindelse ved at oprette et "HotSpot". Det er et WLAN adgangspunkt (AP), der tillader pc'er, tabletcomputere og andet WiFi udstyr at tilkoble sig til Internettet via den dataforbindelse, der findes i mobiltelefonen.

Pakkebaseret dataforbindelse via smartphone med 3G, 4G eller LTE.

Note

Når mobiltelefonen anvendes på denne måde, så kan den ikke samtidigt være tilsluttet et lokalt WLAN, idet den benytter sit trådløse netværksudstyr til at drive AP'et.

Mobilt modem - Dataforbindelse via 3G, 4G eller LTE.

Pakkebaseret dataforbindelse via et modem med 3G, 4G eller LTE.

Note

Løsningen anvendes normalt til en labtop-pc, men den kan udmærket anvendes til en stationær pc, hvor der ikke findes en mulighed for at få en kablet forbindelse (f.eks. i et sommerhus).

Historiske forbindelses-metoder

PSTN Dialup-forbindelse

Dialup-forbindelse via en analog fastnet PSTN telefoniforbindelse var den første type forbindelse, der gav mulighed for at koble sig til Internettet. Den er velegnet til korte opkoblinger, som f.eks. e-mail og lidt informationssøgning. Modemmet kan i princippet tilsluttes enhver PSTN-forbindelse, hvorefter der kan foretages en opkobling til Internettet (Husk at undersøge, hvordan der afregnes, hvis det ikke er din egen PSTN-forbindelse du benytter).

Bemærk

Denne type opkobling er totalt udkonkurreret af fastnet- og mobilnet-forbindelser, men er medtaget af historiske grunde.

ISDN Dialup-forbindelse

Dialup-forbindelse via en digital fastnet ISDN telefoni/data-forbindelse er en forbindelse, der kombinerer digital datatransmission med taletelefoni. Forbindelsen indeholder 2 kanaler således at der kan føres en telefonsamtale samtidigt med at man er koblet op til internettet. Hastigheden er 2 til 3 gange hurtigere end dialup via PSTN, men er ligeledes kun til e-mail og lidt informationssøgning.

Bemærk

Denne type opkobling er totalt udkonkurreret af fastnet- og mobilnet-forbindelser. Det var den nærmest samtidigt med at det blev markedsført.

Her er det medtaget af historiske grunde.

TA'en kan i princippet tilsluttes enhver ISDN-forbindelse, hvorefter der kan foretages en opkobling til Internettet (Husk at undersøge, hvordan der afregnes, hvis det ikke er din egen ISDN-forbindelse du benytter).

Sådan gør "alle de andre"

Den danske befolknings adgang til internettet fra hjemmet er fordelt således: (kilde: Dansk Statistik).

Forbindelse til internettet år 2010
[%]
år 2008
[%]
Fra hjemmet 86 83
Fra mobilt udstyr 47 36

Forbindelsesmetoderne fra hjemmet er fordelt således:

Forbindelsestype år 2010
[%]
år 2008
[%]
ADSL/xDSL (kobber telefonikabel) 54 48
Kabelmodem (antenneanlæg) 23 44
FWA (fastmonteret trådløs) 10
Fibernetværk FTTP (lysleder) 6
Opkaldsmodem PSTN eller ISDN
(kobber telefonikabel)
2 8
Ukendt (ved ikke) 5 0

Internettet bruges især til at:

Copyright - © - Ophavsret - Arne Crown

www.infrateket.dk

AP011-1 /2018-04-13 14:31